Primärvårdens utbildningsuppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet samverkar med samtliga vårdenheter inom primärvården och den nära vården med utbildningsuppdrag i Västra Götalandsregionen.

Hur en vårdenhet blir godkänd för utbildningsuppdraget och vilka olika delar som ingår i uppdraget framgår i Krav och kvalitetsboken samt i styrande dokument från Socialstyrelsen och regionen.

Krav och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2022-2023, (Vårdgivarwebben)

Krav och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023, (Vårdgivarwebben)

Styrande dokument avseende utbildningsuppdraget, (Vårdgivarwebben)

Mer om utbildningsuppdraget, (Vårdgivarwebben)

Vårdval Rehab

Vårdval Rehab innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja fritt bland de valbara rehabenheterna i regionen som ingår i vårdvalet.

Vårdval Rehab inom Västra Götalandsregionen, (Vårdgivarwebben)

Vårdval vårdcentral

Vårdval Vårdcentral innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral de vill bland de godkända vårdcentralerna i regionen som ingår i vårdvalet.

Vårdval vårdcentral inom Västra Götalandsregionen, (Vårgivarwebben)