Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hallå där Karin Angantyr – ny regional studierektor för PTP-psykologer i primärvård!

Sedan en tid finns Karin på plats på lokalkontoret för Studierektorsenhet primärvård i Göteborg. Tjänsten som studierektor för PTP-psykologer är en helt nyinrättad tjänst och är inte fördelad till geografiska områden på det sätt som enhetens övriga studierektorstjänster i primärvård är. Trots att Karin Angantyrs har sitt kontor i Göteborg, så omfattar tjänsten hela Västra Götalandsregionen. Som de flesta av våra studierektorer så innebär arbetet en deltidstjänst (20 %) och Karin arbetar övrig tid på Vårdcentralen Kusten i Ytterby som leg psykolog och specialist i klinisk psykologi.

Vi kontaktade Karin för att få veta lite mer om henne och tjänsten

Vilken bakgrund inspirerade dig till den nya studierektorstjänsten?
–Verksamhetsutveckling har varit ett intresse för mig genom hela mitt yrkesliv. Mina första sju år som psykolog arbetade jag inom arbetslivets psykologi med grupp- organisations- och verksamhetsutveckling. Under mina tio år inom primärvård har jag arbetat för att öka tillgängligheten för psykologisk behandling och evidensbaserade metoder så att fler patienter ska få hjälp. Jag har varit engagerad i att utveckla de verksamheter jag arbetat inom, samt även arbetat i centrala projekt inom primärvården som handlat om att implementera olika former av psykologisk behandling, t ex internetbaserad KBT.

Genom åren har jag arbetat med och handlett många PTP-psykologer och tycker att det är viktigt att våra nya kollegor får en bra start på sina yrkesliv, vilket inte alltid är helt enkelt på en vårdcentral. Kombinationen av ett stort intresse för att utveckla nya tjänster och verksamheter, ett varmt engagemang tillsammans med många idéer i fråga om hur kvaliteten på PTP-platser på vårdcentral skulle kunna förbättras, är bakgrunden till att jag sökte den nyinrättade tjänsten som studierektor, berättar Karin.

Då du är den första studierektorn för ptp-psykologer hos oss, hur planerar du just nu utvecklingen av studierektorsskapet?
–Det första och viktigaste är att etablera och göra den nya verksamhetsnära studierektorsfunktionen och rollen känd, så att jag på bästa sätt kan utgöra ett stöd för både ptp-psykologer, handledare och verksamhetschefer. Min funktion innebär även att kvalitetssäkra befintliga och nya PTP-tjänster på vårdcentralerna, att informera om vad som krävs för att ta emot en PTP-psykolog inom sin verksamhet, samt stötta chefer och handledare för att uppnå detta. Jag försöker i nuläget att skapa en överblick över uppdraget och knyta de kontakter och skapa de nätverk som behövs. Jag är även ute och träffar verksamhetschefer, handledare och PTP-psykologer på olika vårdcentraler.

Karin berättar att det är mycket hon vill göra:
-jag vill utveckla informationsmaterial, handledningsverktyg och workshops inriktade mot vårdcentral för PTP-psykologerna, att använda som komplement till det regionala PTP-program som de deltar i. På sikt hoppas jag att kunna arbeta för att vi inom primärvården ska kunna erbjuda fler PTP-tjänster med hög kvalitet, som får våra nya psykologkollegor att trivas och vilja stanna kvar samt arbeta vidare på vårdcentral. På så sätt kommer förhoppningsvis antalet leg psykologer att öka inom primärvården, vilket jag ser ett stort behov av, avslutar Karin.


Text: Eva Almqvist
Informatör Studierektorsenhet primärvård

Bild på Karin Angantyr
Karin Angantyr, studierektor för PTP-psykologer primärvård, Västra Götalandsregionen
Fotograf: Anneli Skåreby
Senast uppdaterad: 2018-04-12 11:12