Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ny utbildningschef på plats

Publicerad:

Den 1 oktober fick Studierektorsenhet Primärvård en ny utbildningschef. Vi hälsar Camilla Sandin Bergh välkommen till sitt nya uppdrag!

Vem är du?

- Jag är 53 år och bor sedan många år tillbaka i Billdal strax söder om Göteborg. Jag är gift och har två snart flygfärdiga barn som fortfarande bor hemma och två katter. På min fritid tränar jag dansaerobics ett par gånger i veckan, umgås med familjen och tränar sedan ett par år på att hålla tal under lättsamma former med andra glada amatörer i Göteborgs Talarklubb.

Vad har du för yrkesbakgrund?

- Jag är läkare och utbildad i Göteborg där jag även gjort AT och ST. Jag har sedan jag blev färdig specialist i allmänmedicin arbetat på vårdcentraler i Halland och Västra Götaland. Ganska tidigt blev jag intresserad av utbildningsfrågor och har de senaste tio åren parallellt med patientarbete arbetat i kursverksamheten KursDoktorn som nyligen bytt namn till Allmänläkarkurser och som ST-studierektor Göteborg.

- De senaste åren har jag även varit engagerad i utbildningsfrågor för läkare på nationell nivå som ledamot i Sveriges läkarförbunds forskning- och utbildningsråd, UFO.

Vad ingår i uppdraget som utbildningschef?

-Det är ett nytt uppdrag som innebär att jag är chef och arbetsledare för närmare fyrtio medarbetare som antingen har sin grundanställning på enheten eller på en vårdcentral i regionen med 2-3 års avtal med vår enhet. Inom verksamheten arbetar studierektorer inom alla vårdprofessioner och utbildningskoordinatorer. Räknar vi in alla huvudhandledare blir det runt 80 personer totalt. Majoriteten av mina medarbetare kombinerar arbetet på studierektorsenheten med kliniskt arbete på vårdcentral. Vi är många medarbetare med fysiska arbetsplatser runt om i regionen uppdelade på fem områden som i sin tur samverkar med drygt 200 vårdcentraler, sjukhusen och lärosätena i regionen.

- Vårt grunduppdrag är att stödja, samordna och utforma utbildningsaktiviteter för studenter, utbildningsläkare (AT, ST och kommande BT), PTP-psykologer, handledare och chefer i primärvården. Tillsammans med regionområdeschef och övriga chefskollegor inom FoUU i Regionhälsan kommer jag arbeta med regionsövergripande frågor runt kompetensförsörjning, utbildning och forskning i nära samarbete med företrädare för Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och högskolor. I uppdraget ingår också kursverksamheten Allmänläkarkurser som tillhandahåller kurser för ST-läkare i allmänmedicin i regionen.

Vad har du för tankar kring ditt nya uppdrag?

- Det känns spännande men också en stor utmaning att få ihop oss med tanke på den geografiska spridningen och alla deltidstjänster. Det som genomsyrar och enar är allas genuina intresse och engagemang för utbildningsuppdraget. Min målsättning är att vi skall bli en sammanhållen enhet och att vårt uppdrag skall vara tydligt både inom och utanför vår förvaltning.

- Lyckligtvis är jag inte ensam utan omgiven av oerhört kompetenta och erfarna medarbetare vilket kommer underlätta mitt uppdrag att leda verksamheten i rätt riktning.

- Det jag kan konstatera är att vi är en stor och spretig enhet och kanske lite anonym för utomstående. Vi arbetar både regionövergripanade och lokalt och skall säkerställa att den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentralerna håller en hög och jämn kvalitet enligt nationella och regionala regelverk och riktlinjer.

- Just kompetensförsörjningen kommer bli den stora utmaningen under många år framöver. Vi står inför en genomgripande förändring av vårt sjukvårdssystem som innebär en omställning till nära vård där primärvården skall vara navet. Det kommer krävas stora satsningar och resurstillskott för att rekrytera och utbilda kliniska handledare och instruktörer inom alla vårdprofessioner i primärvården för att täcka det ökade behovet. I den processen ser jag att medarbetarna på Studierektorsenhet Primärvård kommer ha en nyckelfunktion.

Publicerad: