Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ny regional studierektor för specialister i allmänmedicin och specialitetsansvarig i Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) VGR

Efterlängtat fyller nu Jannike Norström den sedan länge vakanta platsen som studierektor för specialister i allmänmedicin i MUR. MUR består av sexton särskilt utsedda specialitetsansvariga studierektorer från de största specialiteterna inom VGR. Rådets uppdrag är att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.

Specialiteten Allmänmedicin har sedan personalutskottet beslutade om bildandet av MUR, år 2006 varit en av de tretton ursprungsspecialiteterna. Studierektorstjänsten på 30 % representerar både privat och offentligt anställda specialister i allmänmedicin inom samtliga geografiska områden i VGR. Länge var Ingmar Lönqvist inom ramen för Kursdoktorn representant för Allmänmedicin inom MUR, men sedan han slutade år 2013, har uppdraget varit vakant. 

Parallellt med det nya uppdraget kommer Jannike fortsätta sin nuvarande tjänst som specialist i allmänmedicin på Närhälsan Stora Höga vårdcentral, kombinerat med tjänsten som studierektor för AT-läkare inom primärvården i Södra Bohuslän, Kungälvsområdet.

Jannike Norström
Jannike Norström, ny regional studierektor för specialister i allmänmedicin och specialitetsansvarig MUR.
Fotograf: Privat

Vilken inspiration och erfarenhet tar du med dig till det nya uppdraget?
–Utbildning har alltid legat mig varmt om hjärtat och varit ett intresse genom hela min läkarkarriär. Under studietiden var jag studentstudievägledare på läkarutbildningen och som AT-läkare startade jag tillsammans med en kollega AT-rådet på Uddevalla sjukhus. Som färdig specialist har jag haft förmånen att bli studierektor för AT-läkarna i Kungälv - en jätterolig och otroligt givande tjänst. Därför var det inte svårt att tacka ja till erbjudandet som regional studierektor för allmänmedicin, berättar Jannike Norström.

Vad kommer att vara ditt största fokus i uppstarten?
–Eftersom tjänsten varit vakant en längre tid kommer jag börja med en inventering av fungerande fortbildning som idag finns ute på vårdcentralerna samt se över vad specialisterna i allmänmedicin önskar framöver. Efter sammanställning kan utformning av fortbildningen ske i samråd med sektorsrådet och SFAM. Ett stort arbete väntar, men jättespännande.

–Det första jag behöver ta reda på är hur jag kan nå ut till min målgrupp och om det utbildningsmaterial som redan finns framtaget, verkligen är tillgängligt för alla specialister i allmänmedicin. MUR-organisationen, som under de senaste åren representerats av sjukhusspecialiteter, har lagt en del av informationen på intranätet, vilket idag enbart verkar vara tillgängligt för offentligt anställda specialister i allmänmedicin. För att mitt uppdrag som producentneutral studierektor ska kunna uppfyllas behöver jag se till att informationen blir åtkomlig även för de privata läkarna.

Mål på sikt
–Många av mina kollegor är väldigt erfarna och det känns oerhört viktigt att den fortbildning jag kan ta fram inom MUR-uppdraget blir lättillgänglig och relevant för alla. Man måste som färdig specialist i allmänmedicin på ett enkelt sätt kunna hålla sig uppdaterad och en välfungerande fortbildning kan sannolikt på sikt underlätta rekrytering till vår specialitet, avslutar Jannike.

För att lösa en del frågor kring tillgängligheten har Studierektorsenhet primärvård nyligen startat uppbyggnad av en hemsida (www.vgregion.se/fortbildningspecialistiallmanmedicin), där man framöver kommer hitta utbildningsmaterial samt länkar till relevanta utbildningar.

Vi önskar Jannike mycket välkommen i det nya uppdraget!

Text: Eva Almqvist
Informatör Studierektorsenhet primärvård

Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter, ordförande i MUR VGR och FoU-chef på Utbildningsenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Fotograf: Privat bild. Anna hälsar Jannike Norström extra välkommen till sin nya regionala studierektorsfunktion och till uppdraget inom MUR, då rådet länge saknat en representant för specialister i allmänmedicin. –Det är viktigt för alla andra specialiteter att även allmänmedicin representeras inom MUR i Västra Götalandsregionen, säger Anna Nilsdotter.

Senast uppdaterad: 2018-08-15 15:47