Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

"INterACTION" i arrangörsgrupp inför nationell SFAM-kongress i Borås den 8 - 10 maj år 2019

Värdplats för nästa års nationella kongress för Svensk Förening i Allmänmedicin (SFAM) blir Borås och kommer att hållas i då nybyggda Borås Kongress. Temat för kongressen är INterACTION och planeringen är IN ACTION.

SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella nationella förening. Föreningen har sin målgrupp bland såväl färdiga som blivande specialister i allmänmedicin. SFAM har som ändamål att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. En mängd med lokalföreningar finns i Sverige och bland dem återfinner vi SFAM Södra Älvsborg som för år 2019 fått uppdraget att anordna kongressen.

Detta års nationella kongress hålls i Norrköping den 18-20 april. För att kunna sprida informationen om påföljande kongress, så har en arbetsgrupp tillsatts och redan nu tagit planeringen kring 2019-års kongress en bra bit på väg. Man har bokat lokal och det visade sig bli den allra första som gjorts i den byggnad som just nu är under uppförande - "Borås Kongress". En hemsida har också framarbetats (www.sfam2019.se), där man från den 1 oktober kommer att kunna lämna sin anmälan som deltagare, presentatör eller utställare.

Ett omfattande arrangemang som denna kongress, där man beräknar antalet besökare till cirka femhundra personer, kräver fler aktiva och ytterligare arbetsgrupper håller på att skapas i olika konstellationer. Märit Lövgren, som är ordförande för SFAM i Södra Älvsborg, står som huvudarrangör för den lokala föreningens arbete och planering, tillsammans med Eva De Fine Licht  och Christina Vestlund.

–Vår vision är en kongress som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med inspirerande föreläsningar, workshops och goda möjligheter att dela erfarenheter och idéer till nya arbetssätt. Vi hoppas att kongressen ska bidra med kraft och energi så att vi tillsammans kan bygga en välfungerande och jämlik primärvård som fokuserar på mötet med patienterna, berättar Märit Löfgren.

Det är positivt att kongressen hålls i ett nära geografiskt område för många anställda i Västra Götalandsregionen.
Vi önskar arrangörerna lycka till och ser fram emot att få följa eventet!

Text: Eva Almqvist

Arrangörsbild SFAM 2019
Delar av SFAM styrelse Södra Älvsborg och arrangörer, från vänster: Eva De Fine Licht, Märit Löfgren, Nikolaos Georgiannos och Christina Vestlund.
Fotograf: Eva Almqvist

 

 

Borås nya Kongresshus
SFAM-kongressen kommer att hållas på Borås nya Kongresshus. Byggnationen planeras vara klar oktober år 2018. På bild: Arkitektbild Kongresshuset Borås.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-02 13:18