Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänmedicinens vardag - arbetssätt, synvinklar och synvillor

Datum: 9-10 september 2020

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursavgift:
8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR
9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna.

OBS! Logi ingår inte, kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 2016, kursbeskrivning

Kurs nr 2016 är fulltecknad. Även väntelistan är full.

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

En praktisk och verklighetsnära kurs för i första hand ST-läkare.

Vi kommer att diskutera allmänmedicinens roll i samhälle och vårdorganisation och försöka formulera en realistisk, allmänmedicinsk kunskapssyn. Allt med utgångspunkt i konkreta exempel från det dagliga arbetet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Urskilja primärvårdens stora patientgrupper och analysera behov av olika omhändertagande av dem.
  • Tillämpa det individ- och patientcentrerade arbets- och förhållningssättet med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över svensk primärvårds egenskaper i förhållande till andra länder och utifrån historiska sammanhang.
  • Reflektera över sin egen roll som del i ett team både lokalt och i ett större perspektiv.
  • Resonera om nyttan med utbyggd allmänmedicin.
  • Reflektera över skillnader i primärvårdens och sjukhusens patientpopulationer och konsekvenserna för användning av tester.
  • Ha kännedom om lagen och de etiska principerna för prioriteringar.
  • Reflektera över allmänläkares beslutsfattande och fördelar samt risker med snabba beslut.
  • Tillämpa principer för ett kvalitetsarbete.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, c2, c3

Pedagogik

Undervisningen kommer att ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner, bikupor och grupparbeten.


Senast uppdaterad: 2020-06-26 14:09