Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänmedicinens vardag - arbetssätt, synvinklar och synvillor

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

En praktisk och verklighetsnära kurs för i första hand ST-läkare.

Vi kommer att diskutera allmänmedicinens roll i samhälle och vårdorganisation och försöka formulera en realistisk, allmänmedicinsk kunskapssyn. Allt med utgångspunkt i konkreta exempel från det dagliga arbetet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Urskilja primärvårdens stora patientgrupper och analysera behov av olika omhändertagande av dem.
  • Tillämpa det individ- och patientcentrerade arbets- och förhållningssättet med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över svensk primärvårds egenskaper i förhållande till andra länder och utifrån historiska sammanhang.
  • Reflektera över sin egen roll som del i ett team både lokalt och i ett större perspektiv.
  • Resonera om nyttan med utbyggd allmänmedicin.
  • Reflektera över skillnader i primärvårdens och sjukhusens patientpopulationer och konsekvenserna för användning av tester.
  • Ha kännedom om lagen och de etiska principerna för prioriteringar.
  • Reflektera över allmänläkares beslutsfattande och fördelar samt risker med snabba beslut.
  • Tillämpa principer för ett kvalitetsarbete.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro!

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, c2, c3

Pedagogik

Undervisningen kommer att ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner, bikupor och grupparbeten.


Senast uppdaterad: 2020-03-25 08:48