Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänmedicinskt arbetssätt från A till Ö

Datum: OBS! Kursen är nerkortad till 2 dagar! 18-19 augusti 2020 

Plats: OBS! Ändrad plats! VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR 

9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna

Kursbeskrivning, kurs nr 2013 NY

Kurs nr 2013 är fulltecknad. Även väntelistan är full.

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

24

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande.

Under kursdagarna diskuterar och reflekterar vi över allmänmedicinens roll i samhället i dåtid, nutid och framtid.  Med grunden i ett patientcentrerat arbetssätt jobbar vi tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut.
Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Tillämpa ett individ- och patientcentrerat arbets- och förhållningssätt med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över behovet av att integrera kunskap från skilda medicinska områden utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens förutsättningar.
  • Reflektera över sin egen roll som en del i ett team.
  • Reflektera över sin egen arbetssituation.
  • Ha kännedom om principerna för prioritering.
  • Reflektera över sitt eget livslånga och självstyrda lärande.
  • Ha kännedom om allmänmedicinens historia och vägen till en egen specialitet.
  • Reflektera över allmänmedicinens framtid med känndom om historiken om vägen till egen specialitet.


Efter genomförd kurs utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett. För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål c3

Pedagogik

Kursen förutsätter ett aktivt deltagande med gruppdiskussioner från alla kursdeltagare.
Examinationsuppgift.


Senast uppdaterad: 2020-06-26 14:04