Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänmedicinskt arbetssätt från A till Ö på Hållö

Datum: 18-20 augusti 2020

Plats: Utpost Hållö, Smögen

Kursavgift: 
15 900 kr exkl. moms för anställda i VGR 
16 700 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursavgiften inkluderar busstransport, mat och logi

Kurs nr 2013, kursbeskrivning

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Plats

Hållö, utanför Smögen. För mer information se www.utposthallo.se. Boende i delade rum på vandrarhemmet.

Buss till och från centrala Göteborg till Kungshamn samt båttransport till och från Hållö ingår i kursavgiften.

Kursens längd

3 dagar. Internat.

Antal deltagare

24

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande.

Under kursdagarna diskuterar och reflekterar vi över allmänmedicinens roll i samhället i dåtid, nutid och framtid.  Med grunden i ett patientcentrerat arbetssätt jobbar vi tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut.
Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Tillämpa ett individ- och patientcentrerat arbets- och förhållningssätt med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över behovet av att integrera kunskap från skilda medicinska områden utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens förutsättningar.
  • Reflektera över sin egen roll som en del i ett team.
  • Reflektera över sin egen arbetssituation.
  • Ha kännedom om principerna för prioritering.
  • Reflektera över sitt eget livslånga och självstyrda lärande.
  • Ha kännedom om allmänmedicinens historia och vägen till en egen specialitet.
  • Reflektera över allmänmedicinens framtid med känndom om historiken om vägen till egen specialitet.


Efter genomförd kurs utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett. För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål c3

Pedagogik

Gruppdiskussioner och grupparbeten kommer att vara basen för arbetet dessa dagar och detta förutsätter ett aktivt deltagande från alla kursdeltagare.

Examinationsuppgift.


Senast uppdaterad: 2019-12-11 08:40