Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Idrottsmedicin

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Vi rekommenderar idag många av våra patienter och befolkningen i stort att vara fysiskt aktiva för att uppnå bättre hälsa. Detta medför också en ökad risk att drabbas av träningsrelaterade skador och besvär. Det organiserade idrottandet ökar i allt lägre åldrar, men även bland medelålders och äldre. Kursens syfte är att belysa och fördjupa kunskap om de idrottsrelaterade besvär man som allmänläkare träffar på sin mottagning, jourcentral eller kanske som aktiv i en idrottsförening.

OBS! Eftersom detta är en praktisk kurs med träning av undersökningsteknik på varandra ska klädsel vara därefter dvs lättare träningskläder.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren med större säkerhet kunna:

  • Undersöka praktiskt, utreda, diagnostisera och behandla vanliga skador och besvär relaterade till idrott och träning hos patienter i olika åldrar.
  • Redogöra för hur träning påverkar det växande barnet.
  • Redogöra för vilka råd man som allmänläkare kan ge för att förebygga skador.

Pedagogik

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5 SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5


Senast uppdaterad: 2020-06-16 11:31