Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk kommunikation och konsultation

Tid: 2-4 september 2020 samt 8 oktober 2020

Plats: Villa Maritime, Marstrand
Plats för uppföljningsdag: Gullbergsvass, Göteborg

Kursavgift:
19 900 kr exkl. moms för anställda i VGR
21 900 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursens tre första dagar hålls i internatform.
Kost och logi i enkelrum två nätter ingår i kursavgiften.
En uppföljningsdag där lunch och fika ingår.

Tid: 14-16 oktober 2020 samt 19 november 2020

Plats: Villa Maritime, Marstrand
Plats för uppföljningsdag: Stationshuset, Göteborg

Kursavgift:
19 900 kr exkl. moms för anställda i VGR
21 900 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursens tre första dagar hålls i internatform.
Kost och logi i enkelrum två nätter ingår i kursavgiften.
En uppföljningsdag där lunch och fika ingår.

Tid: 27-29 januari 2021 samt 4 mars 2021

Internat i tre dagar: Bokenäset Hotell & Konferens, Bjällansås 320, Uddevalla.
Boende i enkelrum.
Obs! Enklaste transporten är egen bil eller samåkning. Kollektiv förbindelse finns, men innebär en promenad på 1,4 km från hållplatsen fram till anläggningen.
Havsbastu ingår i kursavgiften. Spa-anläggning inomhus finns, men bekostas av deltagarna för de som önskar.

Uppföljningsdag: Stationshuset Konferens, Bergslagsgatan 2, Göteborg.

Kursavgift:
19 900 kr exkl. moms för anställda i VGR
21 900 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursens tre första dagar hålls i internatform.
Kost och logi i enkelrum två nätter ingår i kursavgiften.
En uppföljningsdag där lunch och fika ingår.

Kursbeskrivning kurs nr 2015

Kursbeskrivning kurs nr 2020

Kurs nr 2015 och 2020 är fulltecknade. Även väntelistorna är fulla.

Kursbeskrivning kurs nr 2101

Ansökan kurs nr 2101

Sista ansökningsdag för kurs nr 2101 är 2020-09-30.

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

3+1 dagar (+ ca 1 dag till instudering och inspelning)

Kursinnehåll

Kursen tränar dig i patientcentrerad konsultation. Vårt fokus ligger på praktiska övningar i grupp med strukturerad feedback.

Under första delen, tre dagar, gör vi rollspel. Ni gestaltar era egna patienter, vi spelar in och analyserar dessa patientspel på plats. Du behöver alltså inte ha med egna videoinspelningar.

Under andra delen, en dag, ser vi på inspelningar med dig och dina patienter som du gör på vårdcentralen efter att ha gått del ett. Du får mer information om detta vid första kurstillfället.

Kursen är på avancerad nivå. Det är önskvärt att ha förkunskap i konsultationsteknik, men vi är medvetna om att alla inte har detta och vi jobbar då med att använda gruppens resurser och erfarenheter för att alla ska utvecklas.

Vi använder boken ”Patientsamtalet” av Jan-Helge Larsen som kurslitteratur. Denna skickas till dig innan kursen. Innan kursen behöver du ha tagit del av 1:a kapitlet, men vi rekommenderar läsning även av andra delar.

Du ska också ha läst 2 korta artiklar som skickas ut innan kursen samt skicka in en kort reflektionstext.

För att få godkänd kurs och Socialstyrelsens kursintyg måste du delta aktivt, ha hundraprocentig närvaro, ha med dig inspelade patientsamtal och visa att du har kunskap att genomföra en patientcentrerad konsultation.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Ha en djupare förståelse för konsultationen som arbetsredskap.
  • Arbeta patientcentrerat genom att tillämpa konsultationsmodellen och urskilja dess 3 delar.
  • Använda sammanfattningar och kvitton som redskap för att få fram patientens tankar, oro och önskemål.
  • Ge vänlig och konstruktiv feedback till kollegor.
  • Tillägnat sig färdigheter och redskap som underlättar det medicinska vardagsarbetet.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 13
SOSFS 2015:8: delmål b1, del av delmål c3

Pedagogik

Korta föreläsningar varvat med praktiska gruppövningar kring autentiska patientfall.


Senast uppdaterad: 2020-08-18 14:56