Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsanvändning i teori och praktik

Piller som hälls ut i en hand

Datum: 9 och 11 mars 2021, på distans via Zoom

10 mars: Heldag eget arbete på VC

Kurs nr 2104, kursbeskrivning

OBS! Distanskurs via ZOOM

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

3 dagar varav 1 dag självständigt arbete med patientbesök på vårdcentralen

Antal deltagare

24

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge dig ökad kunskap i adekvat läkemedelsbehandling. Kursen är praktiskt inriktad och utgår från patientfall. I kursen ingår en dags patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevisoner. Kursen uppfyller målen för obligatorisk kurs för ST-läkare.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Anpassa läkemedelsbehandling efter patientens ålder, kön, njur- och leverfunktion och ev samsjuklighet
  • Redogöra för risker för läkemedelsinteraktioner och biverkningar
  • Kritiskt granska och värdera information om läkemedel 
  • Ha kännedom om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b3

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner och gruppövningar. Eget patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevison.

Examination.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs. 

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro, aktivt deltagande och genomförande och redovisning av läkemedelsrevisioner på egna patienter.


Senast uppdaterad: 2021-02-23 13:45