Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga

Datum: 16-17 november 2020
Plats: GTS Konferens & Festvåning, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kursavgift:
8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR
9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR

Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna.

OBS! Logi ingår inte, kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kursbeskrivning kurs nr 2026

Ansökan till kurs nr 2026

Målgrupp 

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll 

Kursens syfte är att identifiera och bedöma psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga. Vad skall du handlägga i primärvård och när behöver du hjälp av andra?

Lärandemål 

Efter genomförd kurs ska deltagaren:

  • Ha kunskap om utvecklingspsykologin hos barn och unga.
  • Kunna genomföra ett strukturerat bedömningssamtal med barn, unga och föräldrar.
  • Kunna genomföra fördjupad diagnostik av depression och ångest samt planera behandling.
  • Kunna upptäcka och avgöra vårdnivå vid svår psykisk sjukdom.
  • Kunna uppmärksamma behov av och samverka med socialtjänst, försäkringskassa och skola.
  • Kunna tillämpa relevanta lagar och föreskrifter.

Lärandemetoder 

Litteraturstudier och inlämningsuppgift. Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner runt patientfall och examination.

Kursformat 

I den inledande distansdelen ingår litteraturstudier och en fallbeskrivning. Efter det fysiska kursmötet omfattande två dagar avslutas kursen med en examinatinsdel i vilken du får en uppgift där du ska tillämpa dina förvärvade kunskaper i en klinisk relevant situation.

Beräknad tidsåtgång för hela kursen är två och halv arbetsdag – en halv dag för inläsning, två dagar fysisk närvaro på kursen inkl examinationsuppgift.

Efter att samtliga delmoment är genomförda utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett.

Delmål 

SOSFS 2008:17: delmål 1, 2, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c2, c6, c11, c13


Senast uppdaterad: 2020-06-26 14:22