Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Välkomstbrev

Välkommen till VG Primärvård i Fyrbodal!

Detta PM syftar till att hjälpa dig och din handledare att få en bra struktur under den viktiga vårdcentralsplaceringen. Du är nu nästan färdig läkare och det återstår bara att befästa förståelse och färdigheter för det stora allmänmedicinska området. Detta handlar inte bara om medicinsk kompetens utan i lika stor grad om att bedöma en människas livssituation, få organisatorisk kunskap om vård- och omsorgsapparaten för att kunna koordinera många samtidiga behov, samt att vänja sig vid många korta möten med ett mycket brett spektrum av sökorsaker.

Jag hoppas förstås att du liksom jag, ska fascineras av allmänmedicin och vilja fortsätta som ST-läkare vid någon av våra vårdcentraler. Så snart du börjat gå i sådana tankar och undrar över något, är du hjärtligt välkommen ta kontakt så hjälper vi på Studierektorsenheten gärna till.

Mål för PV-AT

 • Att uppnå Socialstyrelsens allmänna målsättning för AT (SoSFS 1999:5) och därmed erhålla läkarlegitimation, det vill säga ha förmåga till självständigt arbete som läkare.
 • Att utvecklas under vårdcentralsplaceringen, både i känslan av att bli mer kompetent som självständig handläggare och att succesivt kunna öka antalet patienter per dag utan att det blir stressigt. Handledaren har ett ansvar för att lotsa dig i denna progression utan att sätta varken din eller patienternas hälsa på spel.

Första veckan

Första dagarna introduceras du på vårdcentralen och går tillsammans med handledaren igenom schema, utbildningsplan och målsättningar. Givetvis får du också all nödvändig information och utbildning på journalsystem, rutiner, lokala PM, akutrum etc.

Du börjar omedelbart auskultera, alltså gå tillsammans med erfarna kollegor. Hur detta organiseras är olika för respektive vårdcentral. Den avsatta tiden för dina första patientbesök är lång, vanligen en timma. Därefter visar det sig hur mycket tid som behövs och i vilket handläggningstempo som passar just för dig.

Handledning

Schemalagd tid för personlig handläggning skall finnas med en timma per vecka. Instruktionshandledning sker fortlöpande och du ska alltid ha någon att fråga om hjälp.

Att arbeta på vårdcentral innebär en ständig träning i konsultationsteknik. Använd gärna videoinspelningar och diskutera resultaten med handledaren. Medsittningar är en naturlig del av lärandet och det skall i slutet av placeringen göras minst en formell avstämning och sit-in som dokumenteras i AT-boken. Den medsittningen ska göras med specialist i allmänmedicin som inte är din handledare.  

Annat viktigt

 • AT-läkaren får inte arbeta ensam på vårdcentralen. Legitimerad läkare måste vara fysiskt närvarande.
 • AT-läkarmöten (cirka en gång per månad) och obligatorisk AT-undervisning ska läggas in i schemat/tidboken. Här har du ett ansvar för att anmäla tider/dagar till schemaläggaren i god tid.
 • Utbildningsläkare ska ha en halv dag per vecka till disposition för studier och studiebesök i samråd med handledaren. Under veckor med AT-läkarmöten och undervisning faller självstudietiden bort. För att kunna plugga inför AT-tentan, kan du samla ihop maximalt sex halvdagar till en sammanhängande studieperiod, alltså tre heldagar. Övriga självstudier ska bedrivas fysiskt på vårdcentralen. Skälet är att följa ”vårdcentralens inre liv” och vara tillgänglig för intressanta fall som man önskar förevisa dig.

Följande inrättningar och personalgrupper bör du se till att vara med på under minst två timmar:

 • BVC
 • MVC och ungdomsmottagning
 • Hemsjukvården – delta gärna i läkarronden
 • Sjukhem (motsvarande) – delta gärna i läkarronden
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • Hjärt-kärlsköterska
 • Beredskapsjour (om det finns organiserat på vårdcentralen)  

Följande teman bör du sätta dig in i på din självstudietid: 

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vårdintyg
 • Körkortsbestämmelser (intyg för olika typer av körkort, anmälan om återkallande, medicinska krav för tyngre behörigheter etc.)
 • Vapenlagstiftningen och läkarens ansvar
 • Barn som far illa (orosanmälan, Socialtjänstlagen)
 • STRAMA och egna vårdcentralens antibiotikaförskrivning (se hemsidor på VGR och antibiotikasmart.se)
 • REK-listan   

Det finns en checklista med moment och utredningar som får betraktas som obligatoriska att kunna göra för en legitimerad läkare och du därför behöver ha med dig under placeringen.
 
Lycka till och hör av dig när det behövs! 
 
Anders Schönbeck

 

Senast uppdaterad: 2020-05-08 15:55