Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handledarens ansvar

  • Planera placeringen tillsammans med AT-läkaren i början av placeringen.
  • Gå igenom målbeskrivningen.
  • Boka tid för sit-in (och även sit-out om AT-läkaren önskar det) för att träna konsultationsteknik.
  • Regelbundet gå igenom AT-läkarens journaler, remisser samt intyg och återkoppla. Gärna bjud på administrativa tips.
  • Regelbundet se över AT-läkarens schema - är arbetsbördan rimlig? För lite/mycket att göra? Får hen träffa alla typer av patienter?
  • Handledaren kan gärna dela sin patientlista med AT-läkaren, på så sätt känner handledaren de patienter som AT-läkaren träffar, samt det blir lättare för handledaren att ta över patienten när AT-läkaren slutar sin placering.
  • Boka in tid för mitt-avstämning för att se över uppfyllelse av målbeskrivningen halvvägs. Gärna sit-in inför detta med återkoppling till AT-läkaren.
  • Boka tid för avslut och utvärdering innan AT-läkaren slutar.
Senast uppdaterad: 2020-05-08 14:11