Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lathund för chefer

 • AT-blocken startar 4 gånger per år.
 • Primärvårdsplaceringen på 6 månader ligger sist i blocket.
 • Utbildningen bygger på Socialstyrelsens målbeskrivning för AT SOSFS 1999:5.
 • AT är en utbildningstjänst och kan göras på deltid, dock minst halvtid.
 • Målet är legitimation.
 • Frånvaron under placeringen får inte överstiga 23 dagar inkluderat semester, sjuk- och föräldradagar etc. Utbildningsdagar i sjukhusets eller studierektors regi är inte frånvaro. Skulle 23 dagar överskridas tas kontakt med studierektor i god tid för diskussion om förlängd tjänstgöring eller andra åtgärder.
 • Handledningen skall ges av specialistkompetent handledare alternativt ST-läkare som gått handledarutbildningen och är i slutet av ST. Önskvärt är en handledare som är närvarande på vårdcentralen största tiden av sin arbetstid (>60%).
 • Ge handledaren möjlighet att delta i handledarutbildning.
 • AT-läkaren ska aldrig vara ensam läkare på vårdcentralen.
 • Det ska alltid finnas möjlighet att rådfråga mer erfaren kollega.
 • AT-läkaren ska delta i den utbildning som studierektor anordnar (AT-dagar en gång/månad) samt Fokusdagar (2-dagars internat).
 • AT-läkaren ska ges möjlighet att delta i AT-stämman och/eller AT-forum någon gång under sin AT.
 • Inför AT-tentan (eAT-provet) görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.
 • Påskrift i AT-boken görs av verksamhetschef (om hen inte är legitimerad läkare får detta delegeras till legitimerad läkare. I AT-boken skrivs: "På delegation av verksamhetschef").
Senast uppdaterad: 2021-03-03 09:51