Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Självstudietid

Definition självstudietid:

Schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen på AT.

Rekommendation:

  • 4 timmar/vecka (heltid).
  • Ska ligga utöver schemalagd administration.
  • Ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför AT-tenta, se nedan.
  • Max 6 tillfällen (heltid) kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar. Dessa samlade dagar kan efter överenskommelse med vårdcentralschefen eller handledare tas ut på annan plats än vårdcentralen. Själva tentamensdagen är AT-läkaren beviljad betald ledighet för studier utöver "intjänad tid".
  • Utbildningen (t ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter AT-tiden den aktuella veckan.
  • AT-tiden kan även användas till extern auskultation som ligger utanför primärvårdspanoramat, max 2 tillfällen av AT-tiden kan sparas (1 heldags auskultation).
Senast uppdaterad: 2020-05-08 14:44