Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anställning PTP

Hur går man till väga för att anställa en PTP-psykolog?

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP-psykolog kan anställas på en särskild PTP-tjänst (visstidsanställning 12 månader), psykologvikariat eller tillsvidareanställning som psykolog.

För att anställas som PTP-psykolog krävs psykologexamen. Psykologer med utländsk examen ska av Socialstyrelsen få ett kompletteringsbesked där det framgår att man bedöms kunna starta PTP-tjänstgöring.

Ska PTP fullgöras inom privat verksamhet fordras ett godkännande av Socialstyrelsen: Ansökan PTP-placering privat arbetsgivare.

Att anställa en PTP-psykolog:

1. Vid intresse för anställning PTP:

Kontakta studierektor för information om PTP på vårdcentral, samt boka tid för möte för information och kvalitetssäkring.
Ta del av dokument som studierektor hänvisar till:
a) Socialstyrelsens föreskrifter PTP
b) PTP-handboken
c) VGRs kvalitetskriterier för PTP

2. Möte för information och kvalitetssäkring inför rekrytering av PTP med studierektor, verksamhetschef och PTP-handledare:

  • Information till studierektor om vårdcentralens verksamhet i stort, psykologverksamheten och PTP-tjänstens tänkta struktur och innehåll mer specifikt.

  • Studierektor ger information om PTP-tjänstgöring, samt om studierektorsfunktionen PTP på vårdcentral.

  • Genomgång av VGRs kvalitetskriterier för PTP, samt eventuell möjlighet till dispensansökan med åtgärdsplan, om kriterierna ej uppfylls av vårdcentralen.

  • Studierektor ger information om rutiner för särskild ersättning PTP.

3. Rekrytering

Vårdcentralen ansvarar för annonsering och rekrytering enligt sedvanlig rutin.

4. Efter genomförd rekrytering

5. Vid uppstart av PTP-tjänst

6. Särskild ersättning PTP inom Vårdval Vårdcentral

  • Vårdcentral som godkänts för utbildningsuppdraget för psykologer skickar in uppgifter för fakturaunderlag till studierektor PTP vårdcentral, som registreras för att få särskild ersättning PTP på Koncernkontoret Vårdval Vårdcentral enligt KoK-boken.
  • Underlag för särskild ersättning PTP skickas månadsvis, senast den 3:e i nästkommande månad, till studierektor PTP vårdcentral. Studierektor godkänner och sammanställer, samt skickas vidare till koncernkontoret Vårdval vårdcentral. Utbetalning sker retroaktivt.

7. Utvärdering

  • Under PTP-tjänstgöringen hålls kvartalsvis möte mellan PTP-psykolog, chef och handledare, för uppföljning och revidering av individuell tjänstgöringsplan. Även utvärdering av handledningen sker i samband med detta möte, enligt PTP-handboken.

8. Avslutning och ansökan om legitimation

  • Efter avslutad PTP-tjänstgöring ansvarar PTP-psykologen för att ansöka om legitimation till Socialstyrelsen. PTP-handledaren skriver intyg om PTP-psykologens lämplighet att arbeta i självständig ställning som psykolog, i samband med ansökan.
  • I slutet av PTP-tjänstgöringen bjuds PTP-psykolog, handledare och chef in till en gemensam avslutningsdag inom PTP-programmet.
Senast uppdaterad: 2021-01-05 11:28