Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Geriatrik för allmänläkare

Tid:
Tisdagen den 12 november 2019, kl 09:00 - 17:00
Onsdagen den 13 november 2019, kl. 08:30 – 15:30

Plats:

GTS Konferens och Festvåning, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kursledning:
Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Maria Magnil, specialist i allmänmedicin
Lena Henriksson, specialist i geriatrik och invärtesmedicin

Kursavgift:
8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR
9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR
Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna.
OBS! Logi ingår inte, kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kursbeskrivning kurs 1921

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den äldre patienten som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag både på vårdcentralen och på det särskilda boendet.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för det normala åldrandet.
  • Redogöra för särskilda övervägande och hänsyn som behöver tas till den multisjuka äldre människan när det gäller utredning, diagnostik, behandling och uppföljning.
  • Redogöra för läkemedels påverkan på den åldrande individen, polyfarmaci, interaktioner och läkemedelsutsättning.
  • Redogöra för depression hos äldre, diagnos och differentialdiagnoser samt val av behandling.
  • Redogöra för palliativa åtgärder i livets slutskede.
  • Redogöra för juridiska aspekter på nedsatt autonomi i åldrandet, etiska överväganden samt regelverk runt intygsskrivning.

Delmål

SOSFS 2008:17 delmål 1, 4, 8
SOSFS 2015:8 delmål a2, b2, b3, c4, c5, c8, c13, c14

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner.


Senast uppdaterad: 2019-10-10 11:49