Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borås

Riktlinjer för AT-läkares deltagande i primärvårdsjour område V7 (Borås, Skene och Ulricehamn jourcentral)

Verksamhetschefen/LITA på vårdcentralen ska ordna inloggningsuppgifter till journalsystemet Asynja Visph genom att kontakta Susanne Magnusson för Borås JC och Sofia Arvidsson för Skene och Ulricehamn JC. Deras kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Jourfrekvens:

2 gånger/månad (max 12 st) men inte under 1:a placeringsmånaden på vårdcentralen! AT-läkaren bokas in i kommentarfältet på jourschemasystemet i samråd med vårdcentralchef, där checkar man också att ingen annan AT-läkare är inbokad samma arbetspass.

 Beskrivning av jourarbetet

Webb-tider – 1177 och akutmott bokar patienter på dessa tider.

Akuta tider – Sjuksköterska på Jourcentralen bokar in pat som söker direkt utan tid eller som har ringt till Jourcentralens TeleQ och som bedömts behöva läkartid efter triagering av ssk.

Vårdcentral som behöver boka tid på JC vardagar – gäller patienter som ringer sent på eftermiddagen till vårdcentral och som inte kan vänta tills vårdcentral öppnar nästa dag. Kl 16.30 börjar ssk arbeta på JC och från denna tid kan ssk på vårdcentral vid behov ringa till JC för att boka in pat på interntelefonnummer.

Jourschema/byte av jourer: Vid jourbyten ändras detta av planeringsansvarig/chef på vårdcentral. Vid byten av jourpass mellan vårdcentraler kontaktas Susanne eller Sofia. Det är vårdcentralschefen som ansvarar för bemanningen av tilldelade jourpass. Då AT-läkare går utöver ordinarie bemanning med läkare på JC så är det inga problem att byta dag så länge man observerar att ingen annan AT-läkare är inbokad samma arbetspass i kommentarsfältet på jourschemasystemet när man ändrar.

Arbetsuppgifter på JC - Att tänka på vid jourscentralsarbete är att det endast är akuta åkommor som ej kan vänta tills vårdcentralen öppnar som behandlas på JC, alltså behandlas inga uppföljningsärenden eller långvariga besvär på Jourcentralen.

Endast akuta remisser skickas från Jourcentral, övriga remisser ska skickas från patientens vårdcentral. Endast kortvariga sjukskrivningar pga pågående akut åkomma görs från Jourcentral, ej förlängningar av sjukskrivning. Stor restriktivitet vad gäller förskrivning av narkotiska preparat gäller. Enskild bedömning förstås men vid akut behov enbart liten förpackning. Rådgör gärna med ordinarie personal eller vana läkare på JC som har stor kännedom om rutiner, riktlinjer på Jourcentralen.

Under hela öppettiden och till sista patienten har lämnat Jourcentralen, oavsett tid så måste det finnas minst läkare och ssk kvar på plats!

 

Jourersättning –. 30 % i pengar och 70% i komptid. AT-läkaren fyller i jourkort som lämnas till vårdcentralchefen som sedan skickar jourkortet till vårdcentralens heromarapportör för registrering i Heroma. För privata enheter ansvarar verksamhetschefen för inrapportering till Pernilla Olsson SÄS Borås.

Max jourpass som får belasta AT-kontot är 12 st, jourpass utöver detta bekostas av vårdcentralen.

Jourtjänstgöring sker på följande jourcentraler

Susanne Magnusson, Enhetschef Borås Jourcentral                susanne.ie.magnusson@vgregion.se

Ann-Charlotte Lundell,  Enhetschef Skene Närakut                                   lotta.lundell@vgregion.se                                                                                  

Sofia Arvidsson, LITA/medicinsk sekreterare Jourcentraler V7                     sofia.e.arvidsson@vgregion.se      

Senast uppdaterad: 2020-01-03 16:09