Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borås

Riktlinjer för AT-läkares deltagande i primärvårdsjour område V7 (Borås, Skene och Ulricehamn jourcentral)

Verksamhetschefen/LITA på vårdcentralen ska ordna inloggningsuppgifter till journalsystemet Asynja Visph genom att kontakta Susanne Magnusson för Borås JC och Sofia Arvidsson för Skene och Ulricehamn JC. Deras kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Jourfrekvens:

AT läkaren ska gå minst 1 jour och kan gå max 12 jourer under sin primärvårdsplacering. Jourer rekommenderas efter 1:a placeringsmånaden på vårdcentralen. AT-läkaren bokas in i kommentarfältet på jourschemasystemet i samråd med vårdcentralchef, där checkar man också att ingen annan AT-läkare är inbokad samma arbetspass. Enbart EN AT läkare per jourpass är tillåtet pga arbetsplats och handledningssituationen på jourcentralen/närakuten.

Jourschema/byte av jourer: Vid jourbyten ändras detta av planeringsansvarig/chef på vårdcentral. Vid byten av jourpass mellan vårdcentraler kontaktas Susanne eller Sofia. Det är vårdcentralschefen som ansvarar för bemanningen av tilldelade jourpass. Då AT-läkare går utöver ordinarie bemanning med läkare på JC så är det inga problem att byta dag så länge man observerar att ingen annan AT-läkare är inbokad samma arbetspass i kommentarsfältet på jourschemasystemet när man ändrar.

Arbetsuppgifter på JC - Att tänka på vid jourscentralsarbete är att det endast är akuta åkommor som ej kan vänta tills vårdcentralen öppnar som behandlas på JC, alltså behandlas inga uppföljningsärenden eller långvariga besvär på Jourcentralen.

Endast akuta remisser skickas från Jourcentral, övriga remisser ska skickas från patientens vårdcentral. Endast kortvariga sjukskrivningar pga pågående akut åkomma görs från Jourcentral, ej förlängningar av sjukskrivning. Stor restriktivitet vad gäller förskrivning av narkotiska preparat gäller. AT läkaren ska diskutera sådana fall med ansvarig Distriktsläkare i tjänst.

Under hela öppettiden och till sista patienten har lämnat Jourcentralen, oavsett tid så måste det finnas minst läkare och ssk kvar på plats! AT läkaren har samma arbetstider som övriga läkare.

Vid sjukdom måste AT läkaren meddelar sekreterare på jourcentralen sjukfrånvaro. Telefonnummer lämnas ut i samband med AT introduktion. Jourcentralen kan nås via SÄS växel 033 – 616 1000 också.

 

Jourersättning –. 30 % i pengar och 70% i komptid. AT-läkaren registrerar jourer i Heroma. Är man placerad på en privat vårdcentral kan man antignen maila till sina jourer till campus eller registrerar i Heroma medans man är på jourcentralen. Max jourpass som får belasta AT-kontot är 12 st, jourpass utöver detta bekostas av vårdcentralen.

Jourtjänstgöring sker på följande jourcentraler

Susanne Magnusson, Enhetschef Borås Jourcentral                susanne.ie.magnusson@vgregion.se

Ann-Charlotte Lundell,  Enhetschef Skene Närakut                                   lotta.lundell@vgregion.se                                                                             

Sofia Arvidsson, LITA/medicinsk sekreterare Jourcentraler V7                     sofia.e.arvidsson@vgregion.se  

 

Senast uppdaterad: 2020-02-20 15:37