Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alingsås

Riktlinje för AT-läkares deltagande i primärvårdsjour i Alingsås.

   
   

AT-läkare under primärvårdsplacering gör jour tillsammans med specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin lördagar eller söndagar 10:00-16:00.

AT läkaren skall ha möjlighet att få klinisk handledning under sitt jourpass. Då möjlighet finns för tjänstgörande specialister och ST-läkare i Allmänmedicin att få prestationsersättning under jourpassen säkras möjligheten till god handledning genom att tjänstgörande specialist/ST får tillgodoräkna sig prestationsersättning för handledd AT-patient.

Jourcentralen är belägen på Närhälsan Sörhaga vårdcentral.

Klicka här för Listan på planerade jourer

AT läkaren definieras av sin blockkod och vårdcentralsnamn. AT-läkaren ansvarar själv för att meddela sin vårdcentral om de jourpass man erhållit. Om de tider som jourpass tilldelats inte passar får AT-läkarna byta inbördes och meddela byte till Madelene Stahberg (madelene.stahberg@vgregion.se)

Kontaktperson för övriga frågor runt jouren är Jennie Andersson (jennie.e.andersson@vgregion.se) enhetschef för jourcentralen

Kompensation för arbetad tid under jour och beredskap:

En dialog får föras mellan berörd enhetschef på vårdcentralen och AT-läkare om kompensationen för jour ska tas i ledighet eller i pengar. Jourersättning utbetalas från Alingsås Lasarett som är arbetsgivare under hela AT tiden.

När AT-läkaren arbetar sitt jourpass stämplar denna in i Kom och Gå och det är heromaansvarig på AT-läkarens vårdcentral som godkänner. AT-läkare med placering på privat vårdcentral mailar in sina jourpass till heromaansvarig Elisabeth Dahn (elisabet.dahn@vgregion.se). 

Senast uppdaterad: 2021-03-04 10:22