Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensutvecklingstid Borås

AT-läkares tid för kompetensutveckling i primärvård Borås

I samarbete med SÄS har en beräkning av AT-läkarnas tid för kompetensutveckling gjorts.

AT-läkaren bör arbeta kliniskt ca 80% av arbetstiden.

Gemensam utbildning på SÄS, i snitt 1 timme/vecka (1 halvdag /månad).

Gemensam utbildning ordnad av Studierektorerna genom 3 utbildningsdagar per termin (i snitt 1 halvdag/månad).

Handledning på vårdcentral, 1 timme/vecka.

Huvudhandledning/APT, ½ timme/vecka (2 timmar/månad).

Under AT-tiden i primärvården deltar AT-läkaren i AT-introduktion 40 timmar, försäkringsmedicinsk utbildning ca 8 timmar, inläsningsdag inför AT-tenta 8 timmar, ledarskapsutbildning ca 8 timmar. Totalt motsvarande 6 timmar/vecka.

För att nå upp till 8 timmar/vecka erhåller AT-läkaren en halvdag varannan vecka för egen disposition. Patientadministrativ tid ska ej räknas in i lästiden. Lästid ska alltid ske på vårdcentralen dock finns det möjlighet för studiebesök under KUT tiden. Maximalt 4 KUT tillfällen (dvs max 2 heldagar) får användas till studiebesök. AT läkaren kan efter samråd med handledare och schemaläggare på vårdcentralen kontakta respektive klinik/mottagning där hen önskar göra ett studiebesök. Krav är att kliniken/mottagning ställer sig positivt till ett studiebesök och att det finns ett värde för AT läkarens primärvårdsplacering. Vid osäkerhet ska AT läkaren ta kontakt med sin studierektor för diskussion.

AT-läkaren kan i samråd med handledare och verksamhetschef, samla ihop del av tiden till inläsning inför AT-tentan. Maxtid att samla ihop på detta sätt är 4 KUT tillfällen dvs 2 arbetsdagar. Total tid för inläsning blir då maximalt 3 arbetsdagar. Det finns möjlighet att använda KUT tid som ligger efter AT tentamen för att samla ihop instuderingsdagar, detta innebär dock att klinisk arbete ersätta den tiden då vid ett framtida KUT tillfälle. Inläsning för AT tentan behöver ej ske på vårdcentralen.

Deltagande i AT-forum/AT-stämman sker enligt särskilt schema via SÄS.

Senast uppdaterad: 2017-03-23 17:13