Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anställning PTP-psykolog

Hur går man till väga för att anställa en PTP-psykolog?

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP-psykolog kan anställas på en särskild PTP-tjänst (visstidsanställning 12 månader), psykologvikariat eller tillsvidareanställning som psykolog.

För att anställas som PTP-psykolog krävs psykologexamen. Psykologer med utländsk examen ska av Socialstyrelsen få ett kompletteringsbesked där det framgår att man bedöms kunna starta PTP-tjänstgöring.

Ska PTP fullgöras inom privat verksamhet fordras ett godkännande av Socialstyrelsen: Ansökan PTP-placering privat arbetsgivare.

Att anställa en PTP-psykolog:

1. Vid intresse för anställning PTP:

Kontakta studierektor för information om PTP på vårdcentral, samt boka tid för möte för information och kvalitetssäkring.
Ta del av dokument som studierektor hänvisar till:
a) Socialstyrelsens föreskrifter PTP
b) PTP-handboken
c) VGRs kvalitetskriterier för PTP

2. Möte för information och kvalitetssäkring inför rekrytering av PTP med studierektor, verksamhetschef och PTP-handledare:

  • Information till studierektor om vårdcentralens verksamhet i stort, psykologverksamheten och PTP-tjänstens tänkta struktur och innehåll mer specifikt.

  • Studierektor ger information om PTP-tjänstgöring, samt om studierektorsfunktionen PTP på vårdcentral.

  • Genomgång av VGRs kvalitetskriterier för PTP, samt eventuell möjlighet till dispensansökan med åtgärdsplan, om kriterierna ej uppfylls av vårdcentralen.

  • Studierektor ger information om rutiner för särskild ersättning PTP.

3. Rekrytering

Vårdcentralen ansvarar för annonsering och rekrytering enligt sedvanlig rutin.

4. Efter genomförd rekrytering

5. Vid uppstart av PTP-tjänst

6. Särskild ersättning PTP inom Vårdval Vårdcentral

  • Vårdcentral som godkänts för utbildningsuppdraget för psykologer skickar in uppgifter för fakturaunderlag till studierektor PTP vårdcentral, som registreras för att få särskild ersättning PTP på Koncernkontoret Vårdval Vårdcentral enligt KoK-boken.
  • Underlag för särskild ersättning PTP skickas månadsvis, senast den 3:e i nästkommande månad, till studierektor PTP vårdcentral. Studierektor godkänner och sammanställer, samt skickas vidare till koncernkontoret Vårdval vårdcentral. Utbetalning sker retroaktivt.

7. Utvärdering

  • Under PTP-tjänstgöringen hålls kvartalsvis möte mellan PTP-psykolog, chef och handledare, för uppföljning och revidering av individuell tjänstgöringsplan. Även utvärdering av handledningen sker i samband med detta möte, enligt PTP-handboken.

8. Avslutning och ansökan om legitimation

  • Efter avslutad PTP-tjänstgöring ansvarar PTP-psykologen för att ansöka om legitimation till Socialstyrelsen. PTP-handledaren skriver intyg om PTP-psykologens lämplighet att arbeta i självständig ställning som psykolog, i samband med ansökan.
  • I slutet av PTP-tjänstgöringen bjuds PTP-psykolog, handledare och chef in till en gemensam avslutningsdag inom PTP-programmet.
Senast uppdaterad: 2018-08-16 10:52