Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Introduktion

Välkommen till din sista och avslutande del av AT!

Sannolikt din viktigaste placering där du ska få hjälp att knyta ihop säcken, ta egna förankrade beslut och bli en riktig doktor.

Vår ambition under din placering i primärvården är att hjälpa dig att fläta samman kliniska och teoretiska kunskaper till en självständigt reflekterande och agerande kollega, väl redo att axla ansvaret det innebär att vara legitimerad läkare. Dessutom hoppas vi också att du skall få en glimt av den arbetsglädje det många gånger innebär att vara specialist i allmänmedicin.

För att stötta dig och din handledare har vi tagit fram några PM som ger dig en bra bas för att tidigt strukturera din tjänstgöring, dessa finns att hitta under fliken "dokument".

I god tid före din primärvårdsplacering får du ett mail med uppgifter om vilken vårdcentral du är placerad på, när du börjar och vem du skall söka kontakt med på vårdcentralen för diskussion om schema, handledning, ledigheter etc. Första dagen på din primärvårdsplacering är en introduktionsdag och då träffas vi på sjukhuset för lite allmän information.

Nästa datum för introduktion: måndag 25/11 2019.
Plats och tid : 08.30-16.00 i Nattviolen, utanför AT-rummet

Om du har fått förlängd sjukhusplacering p.g.a. ex ledigheter, och inte påbörjar din primärvårdsplacering som planerat från början, är det bra om du ändå kan komma på introduktionsdagen som hör till ditt block då nästa tillfälle inte ges förrän om 3 månader.

Under primärvårsplaceringen träffas AT-läkarna en gång i månaden tillsammans med AT-läkarna på Sahlgrenska för gemensam utbildningsdag. Träffarna sker oftast på Campus Nya Varvet och mail skickas ut före med ytterligare information om tider och ämnen. De aktuella datumen för kommande AT-dagar kan du redan nu hitta under fliken Obligatoriska utbildningstillfällen för AT-läkare här intill.

Tanken med primärvårdsplaceringen är att du skall få en inblick i det som kännetecknar allmänmedicin; kontinuitet, hushålla med resurser, det goda mötet och helhetsperspektiv. Förhoppningen är att din tjänstgöring också skall innehålla en rejäl mix av både akuta och bokade patienter samt att du under din 6 månaders period får en god kännedom om hur de stora folksjukdomarna handläggs inom primärvården.

Du kommer att märka att arbetet i primärvården skiljer sig en del från det arbete du mött tidigare på sjukhuset. På vårdcentralen möter du ett nästan oselekterat patientklientel med en mängd olika symtom, tillstånd och sjukdomar och inte minst en oro för att ha någon av dessa sjukdomar. Vår uppgift är att med hjälp av medicinska fackkunskaper och ett bra bemötande kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Det kan röra sig om allt från att utreda och behandla en stor mängd tillstånd (både banala och allvarliga), till att fånga vad patienten egentligen oroar sig för och även sålla ut de patienter som behöver träffa en sjukhusspecialist.

Vi hoppas du under tiden hos oss ska utveckla den allmänmedicinska kunskapens två dimensioner - individsyn och generalistkompetens. Det innebär att se varje patient som en unik person och se den personen i ett större sammanhang.

Varmt välkommen!

Dina blivande kollegor

 
Senast uppdaterad: 2019-11-24 18:21