Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lathund för chefer

 • AT-blocken startar 4 gånger per år.
 • Primärvårdsplaceringen på 6 månader ligger sist i blocket.
 • Utbildningen bygger på målbeskrivning för AT SOSFS 1999:5.
 • AT är en utbildningstjänst och kan göras på deltid, dock minst halvtid.
 • Målet är legitimation.
 • AT-läkarna på de privata vårdcentralerna bör stämpla via app (kom-o-gå). Detta för att lättare kunna följa deras flex, semester, VAB etc.

  Läs mer om appen på:
  http://nyaregionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/lon-och-pension/aktuellt-till-startsidan/appar/

 • AT-läkarnas arbetstid är 8-16.30 med 30 min lunchrast (40h/vecka på heltid). Om vårdcentralens arbetstider skiljer sig åt från dessa tider ber vi er att meddela Anita Hellström på anita.hellström@vgregion.se för justering. Observera att inget avdrag görs för eventuella fikaraster

 • Handledningen skall ges av specialistkompetent handledare alt ST-läkare som gått handledarutbildningen och är i slutet av ST. Önskvärt är en handledare som är närvarande på vc största tiden av sin arbetstid (>60%).
 • Ge handledaren möjlighet att delta i handledarutbildning.
 • AT-läkaren skall aldrig vara ensam läkare på vårdcentralen.
 • Det ska alltid finas möjlighet att rådfråga mer erfaren kollega.
 • AT-läkaren skall delta i den utbildning som Studierektor anordnar (AT-dagar en gång/mån) samt Fokusdagar (2-dagars internat).
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-stämman o/e AT Forum ngn gång under sin AT.
 • Inför AT-tentan (eAT-provet) görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.
 • Påskrift i AT-boken görs av verksamhetschef (om hen ej är leg läk får detta delegeras till leg läk. I boken skrivs:  ”På delegation av verksamhetschef”

Senast uppdaterad: 2019-07-08 14:48