Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Placering på vårdcentral

I Kungälvs upptagningsområde finns idag 14 st godkända utbildningsvårdcentraler. Varje halvår kommer 12st nya AT-läkare ut på sin primärvårdsplacering, totalt 24st AT/år. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för utbildningsvårdcentral samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Placeringen på vårdcentralerna sker ett halvår före AT-läkarens start i primärvården. Det görs en sammanvägning av bemanning på enheten, möjlighet att ta emot AT-läkare, utbildningsupplägg, arbetsmiljö för AT-läkarna samt tidigare AT-läkares utvärderingar innan placering sker. Om AT-läkaren har små barn tas hänsyn till pendlingsavstånd från hemmet.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsplats (se ovan) tillses i största möjliga mån att alla vårdcentraler erhåller en AT-läkare minst en gång per år. 
De flesta vårdcentraler önskar en AT-läkare i taget samt utan glapp mellan AT-placeringar. Detta går inte att tillgodose då antalet AT-läkare per halvår understiger antalet vårdcentraler samt då det uppkommer föräldraledigheter och förlängningar som påverkar startdatum på vårdcentralen. 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-04 09:18