Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Under AT-läkarens placering

Första dagen

 • Visa runt
 • Gå igenom rutiner, t ex vid akuta tillbud, för beställning av lab prover, provsvar, journalsystem, förskrivning E-recept, inloggning, behörighet
 • Gå bredvid en kollega

 

 Fortlöpande under placeringen

 • Stäm av med AT-läkaren avs schemat. Är arbetsbördan rimlig? För lite/mycket att göra?
 • Får hen träffa alla typer av patienter? 

 

 Handledning

 • Handledaren har ansvar för att AT-läkaren får en bred klinisk erfarenhet. I handledningen skall ingå dels instruktion i medicinska frågor men också frågor rörande yrkesroll och personlig utveckling.
 • AT-läkaren bör ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden, med avsatt tid för personlig handledning 1 tim/vecka.
 • Handledaren bör få tid avsatt för att förbereda handledningen, ca 1h varannan vecka.

  

Övrigt

 • All personal deltar i utbildningen av AT-läkare, inte bara den utsedda handledaren. Förmedla gärna detta till övrig personal.
 • Fungerar inte placeringen på vårdcentralen är det angeläget att AT-läkaren, handledaren o/e vårdcentrals/enhetschefen vänder sig till SR!
 • AT-läkaren skall beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren skall uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.

 

Senast uppdaterad: 2019-07-08 14:40