توانبخشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

توانبخشی به معنی ایجاد قدرت و توان جدید یا تقویت قدرت و توان موجود در یک فرد است. هدف از توانبخشی کاهش یا پیشگیری از مشکلات ناشی از معلولیت است.

تماس گرفتن با ما

در اغلب موارد یک دکتر یا روانشناس معرفینامه ای برای یکی از بخش های پذیرش ما صادر می کند. ولی شما خودتان یا یکنفر خویشاوند نزدیک شما نیز می تواند یک نامه به واحد توانبخشی بنویسد و درمان درخواست کند. درخواست شخصی شما برای درمان بایستی دارای یک گواهی از سوی دکتر یا روانشناس باشد که در آن نوشته شده باشد که شما دارای معلولیتی هستید که شامل گروه مراجعان به ما می باشد.  

مراجعۀ جدید و مراجعه برای تشخیص و بررسی

در اولین ملاقات شما وضعیت زندگی روزمره و مشکلات یا دشواری های خود را شرح می دهید که ما آنها را مشکلات تندرستی می نامیم. اگر ما نتوانیم کمک و حمایت مورد درخواست شما را ارائه کنیم شما را به واحد یا ادارۀ مربوطه راهنمائی خواهیم کرد.

بررسی

اگر علت مشکلات شما بررسی نشده باشد، واحد توانبخشی برای توضیح مشکلات شما یک بررسی انجام می دهد. در این بررسی ما دلایل مشکلات شما را جویا شده و از شرایط و امکانات میحط اطراف شما کسب آگاهی می کنیم. از شما سوال خواهیم کرد چه کارها و مواردی را بخوبی انجام می دهید و چه مواری بخوبی انجام نمی شوند و دلایل آنرا جویا می شویم.

این بررسی از طریق گفتگو، مشاهدات و بازدید از محیط اطراف شما انجام می شود. این بررسی مشخص می کند که چرا زندگی روزمرۀ شما با دشواری همراه است. وقتی بررسی به پایان برسد می توانیم اقدامات صحیح را ارائه کنیم.

برنامه ریزی

وقتی بررسی به پایان برسد بایستی باهم در مورد اهداف، اقدامات و چگونگی انجام کارها به توافق برسیم. ما یک برنامۀ زمانبندی برای اجرای اقدامات تنظیم کرده و تعیین خواهیم کرد چه کسی مسئول اجرای اقدامات است و چه مواردی بایستی بهتر شده و تغییر داده شوند.  

اقدامات درمانی

درمان ممکن است حمایتی، تمرینی، جبرانی یا پیشگیرانه باشد. درمان بصورت فردی یا گروهی ارائه می شود. برای خویشاوند نزدیک نیز ممکن است اقداماتی انجام شود. با توجه به نوع اقداماتی که بایستی برای شما انجام شود افراد دارای تخصص های شغلی/ حرفه ای مختلفی را ملاقات خواهید کرد.

ارزیابی

باهم ارزیابی خواهیم کرد که آیا به اهداف تعیین شده رسیده ایم یا نه. چه مواردی بخوبی برگزار شده و چه مواردی بد انجام شده و در اینصورت علت آنرا جویا خواهیم شد.

وقتی شما دیگر به اقدامات دیگری از سوی واحد توانبخشی نیاز نداشته باشید تماس خاتمه خواهد یافت.    

اقدامات درمانی

مبنای اقدامات ما شرایط و نیازهای شماست. حمایت و درمان ممکن است بصورت فردی یا گروهی به شما ارائه شود.

ممکن است برای بهتر شدن قدرت حرکت خود تمرینات تقویتی یا مستقل انجام دهید. ما به شما دانش و آگاهی، راهکارهای مختلف و تمرینات ارائه می کنیم که باعث افزایش امکانات شما  خواهند شد تا بتوانید ارتباطات و هماهنگی اجتماعی خود را بهبود بخشیده و از عُهدۀ فعالیتهای مختلف زندگی روزمره برآیید.

گاهی اوقات ممکن است یک وسیلۀ کمکی در اختیار شما گذارده شود. ما به شما در معلولیت تان اطلاعات و معلومات ارائه می کنیم. ما می توانیم با شما جلسات گفتگوی حمایتی برگزار کرده تا شما بتوانید معلولیت خود و عوارض و عواقب آنرا را بهتر درک کنید. شما همچنین اطلاعات و راهنمائی در مورد حمایتها و خدمات از سوی جامعه نیز دریافت می کنید. گاهی اوقات ممکن است درمان پیشگیرانه لازم باشد تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

اهداف

پیشرفت راهکارهایی برای آنکه از عُهدۀ مشکلات روزمره برآیید و برای آنکه متناسب با قدرت و توان خود پیشرفت کنید

دانش و آگاهی به خویشاوندان نزدیک دانش و راهکارهایی برای خویشاوندان نزدیک شما تا آنها بتوانند به بهترین وجه به شما کمک و حمایت ارائه کنند

مشارکت افزایش امکانات شما برای مشارکت در جامعه از طریق دانش و آگاهی و وسایل کمکی

ما برای دست یابی به این اهداف با کارکنان کمون و سایر واحدهای بهداشتی و درمانی همکاری می کنیم. این همکاری همیشه با توافق شما و نزدیکان شما انجام می شود.