Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

مترجم ناشنوایان و نابینایان

آرمان ما در ناحیۀ وسترا یوتالند ایجاد یک زندگی خوب است. مواضع ما در توانبخشی و تندرستی بر مبنای شفافیت، مشارکت و اینکه فرد فرد انسانها منحصر بفرد و ارزشمند هستند، استوار است.

واحدهای فعالیت ما

واحدهای فعالیت ما با کودکان و بزرگسالان در سنین مختلف سروکار دارند.

واحد شنوائی:

افرادی که شنوائی شان بطور دائمی کاهش یافته، ناشنوا یا نابینائی و ناشنوائی توأم دارند، و همچنین خویشاوندان و نزدیکان شما.

واحد بینائی:

افرادی که بینائی شان بطور دائم به میزان کم تا شدید کاهش یافته یا نابینا هستند.

واحد مترجمی شفاهی:

خدمات ما برای ناشنوایان، افرادی است که نابینائی و ناشنوائی توأم دارند، دچار صدمات شنوائی هستند و افرادی که در رابطه با صدای خود، تکلم یا زبان دچار معلولیت هستند. این خدمات همچنین برای افرادی است با گروههای فوق الذکر در تماس قرار می گیرند.

ما چگونه کار می کنیم؟

ما از قانون خدمات بهداشتی و درمانی (HSL) پیروی می کنیم که از جمله به این مفهوم است که ما دارای وظیفۀ رازداری هستیم. ما همچنین اقداماتی نیز به استناد قانون حمایت و خدمات به برخی از معلولان (LSS) نیز ارائه می کنیم.

این اقدامات توسط یک تیم دارای تخصصهای گوناگون در زمینۀ پزشکی، فنی، تعلیم و تربیتی و روانشناختی-اجتماعی ارائه می شوند و مبتنی بر یک دیدگاه جامع هستند که طی آن شما و درصورت نیاز خویشاوندان یا نزدیکان شما در برنامه ریزی اقدامات مشارکت دارند.

واحدهای مختلف فعالیت ما بایکدیگر نیز همکاری دارند.

ما برخی از تشخیص های پزشکی را انجام می دهیم، وسایل کمکی سازگار شده را امتحان می کنیم، برای استفاده از وسایل کمکی تمرین می دهیم، مشاوره و راهنمائی و اطلاعات ارائه می کنیم، اقدامات را هماهنگ کرده و پیگیری می کنیم.

وظیفۀ اصلی واحد ترجمۀ شفاهی ارائه خدمات ترجمه بصورت شبانه روزی در تمام روزهای سال است.

خدمات ترجمه شفاهی در امور زورمره رایگان است.

برای انجام مأموریت های مترجمی شفاهی مترجمانی با تخصص در زبان اشاره، مترجمی ناشنوایان و نابینایان، تکلم واضح و همچنین تخصص در ارائه حمایت برای کلام، قرائت و نگارش وجود دارند.

چگونه می توان از اقدامات ما برخوردار شد؟

برای مراجعه به واحد بینائی یک معرفینامه از چشم پزشک نیاز دارید.

واحد شنوائی توصیه می کند که شما اول به یک درمانگاه مراجعه کنید تا یک معرفینامه دریافت کرده و گوش شما توسط دکتر معاینه شود.

برای برخورداری از خدمات واحد مترجمی شفاهی با مرکز سفارش مترجم نزد خدمات مترجمی (tolktjänst) یا خدمات تکلمی (taltjänst) تماس بگیرد. برای اینکار به معرفینامه نیازی ندارید.

اگر در مورد کار ما به اطلاعات بیشتری نیاز دارید می توانید مطالب تحت عنوان هریک از معلولیت ها را بخوانید.

Senast uppdaterad: 2017-07-05 11:26