Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-kortet

FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Nästa utlysning öppnar 1 september 2021

Utlysningen är en del av Västra Götalandsregionens satsning för att stötta näringslivet i spåren av pandemin Covid-19. Vi välkomnar även tillverkande företag där det sökande företaget i sig är ett SME men som genom sina ägare inte faller inom definitionen SME.

Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Utlysningstext för FoU-kort våren 2021

Frågor och svar om stödet och vem som kan söka

Folder om FoU-kortet

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

FoU-bas

Kan sökas året om och är en snabb lösning för att utreda hur en större FoU-insats kan läggas upp. Du kan ansöka om 10 000 - 50 000 kronor.

Du gör ansökan i portalen Min Ansökan. Här finns också en länk till specifika VGR frågor du måste svara på:  VGR-Guide till frågeformuläret

Vi behandlar ansökningarna och utbetalningar löpande 11 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi undantagsvis hantera utbetalningsansökningar. Maila då först foretagsfinansiering@vgregion.se

FoU-avancerat

Kan vanligtvis sökas vid två utlysningar per år. Det maximala beloppet är 700 000 kronor. Utlysningen öppnar 1 september och vi tar emot ansökningar inkomna senast kl 08.00 den 6 oktober.

Du gör ansökan i portalen Min Ansökan. Här finns också en länk till specifika VGR frågor du måste svara på:  VGR-Guide till frågeformuläret

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. För FoU-kort avancerat kan utbetalning göras vid två tillfällen.

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal "Min Ansökan"

Var noga med att fylla i alla uppgifter och ta med alla bilagor i utbetalningsansökan.

Obligatoriska bilagor som ska bifogas  utbetalningsansökan

Kent Cerrin, CCI

Ny superbetong inspirerad av pyramiderna

Betong är ett omdiskuterat material. Efterfrågan är hög, men framställningen kräver stora mängder energi. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Swerea IVF har Göteborgsföretaget CCI satt sitt nya betongrecept Super Reaction Concrete på prov.
Charlotte Stigen, IKPAB

Färre badbyten ska spara miljön

Idag säljer de rengöringskemikalier. I morgon vill de sälja tvättresultat. Genom att tjänstefiera sitt erbjudande vill IKPAB i Borås skapa en mer hållbar avfettning för industrin. Här berättar vd:n Charlotte Stigen Låstberg om forskningsprojektet som ska göra det möjligt.

Nu kan rostfritt snart hamna i klistret

Tack vare forskningsprojekt har Furhoffs Rostfria i Skövde hittat limmer som skulle kunna ersätta svetsning, ett klurigt hantverk som dessutom ger upphov till miljöfarliga gaser.

Snabbare bilreparationer med AI

Vad äger du för bil? I framtiden är svaret på frågan förmodligen ingen. Men när bilen blir en tjänst behöver verkstäderna jobba smartare än idag. Wiretronic i Vänersborg vill effektivisera reparationerna med hjälp av AI.

Beviljade FoU-projekt avancerat, december 2020. Totalt 6,33 mkr

Tenstar Simulation AB Avancerade körsituationer i fordonssimulator för bättre komfort, miljö och körekonomi

Radiocontrol SMD AB Sammakoppling av industriella enheter och avkännare med radiovågor för driftsäker och resurseffektiv verksamhet

Meva Energy AB Katalytiskt hetgasfilter för energieffektiv och partikelfri pyrolys, förgasning av energiråvara.

Youpic AB Artificiell intelligens för rekommendationssystem i svenskt socialt medieföretag med stark position inom fotografering

Almedahls AB Anti-bakteriell funktion på textilier

Azelio AB Ytbeläggning i trånga utrymmen med kemisk ångavsättning

AB Månstads Snickeri och Bobinfabrik Automatisk anpassning och individualisering av arbetsplatser för olika typer av kontorsmiljöer

Seelution AB Betongsläppmedel baserat på biovaxer för mindre vatten- och klimatpåverkan

Proflow AB Dynamisk lagerlogistik med stöd av artificiell intelligens för e-handel och postorder

I-Tech AB Alternativa bärare av påväxthindrande sustanser för marina antifoulingfärger

Minalyze AB Automatiserad dataanalys av geologiska borrkärnor med artificiell inteklligens och maskininlärning

SEM AB Modellering av nedbrytning i tändspolar för förbränningsmotorer drivna av förnyelsebara bränslen

Pålssons Tandtekniska lab AB Utveckling av tandteknisk avgjutning med stöd av artificiell intelligens

Marianne Gustafsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-07-07 12:22