Framtidens vårdinformations-miljö

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning. FVM är en av Västra Götalandsregionens tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Programmets uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå i minst fyra år framåt och är ett samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens IT-system med ny teknik och nya arbetssätt förenklar och frigörs tid för arbete som gynnar patienter.

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för dem som behöver den

Med ett gemensamt journalsystem i Västra Götalandsregionen och en samlad läkemedelslista per patient ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.