Framtidens vårdinformationsmiljö

Fotograf: Anders Engström

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, både medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. Det är det övergripande målet för framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Vi i Västra Götaland skapar en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Det kommer också att bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland att samverka. För medarbetare i vården i Västra Götalandsregionen blir systemet Millennium det huvudsakliga IT-stödet.

Utveckling av hälso- och sjukvården

FVM är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört 2023.

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

Läs om kommunernas del i FVM på VästKoms webbplats

Senast uppdaterad: 2019-05-21 09:38