Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Stödperson - information om uppdraget

En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad.

OBS! Information under Corona, covid-19

På grund av besöksrestriktioner inom psykiatrin kan stödpersoner inte besöka patienter som tvångsvårdas. Stödpersonerna håller kontakt med sina patienter via telefon eller digitala möten. Precis som tidigare tar vi emot nya ansökningar om att få en stödperson.

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård, SFS 1991:1128 (LPT)
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård, SFS 1991:1129 (LRV)
  • smittskyddslagen, SFS 20014:168 (SML)

Patienten har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och även fyra veckor efter att tvångsvården upphört om patient och stödperson så önskar.

Vill du bli stödperson?

Om du är intresserad av att bli stödperson kan du kontakta patientnämndernas kansli telefonnummer 010-441 20 23. Nedan finns en intresseanmälan om att bli stödperson.

Uppdraget som stödperson innebär att du verkar som en stödjande medmänniska. Du träffar regelbundet patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller annan plats som patienten vistas på. Du lyssnar och samtalar med patienten utifrån dennes önskemål och behov. Aktiviteter som fika och kortare utflykter kan förekomma. Om patienten vill finns det möjlighet för dig att medverka vid förhandlingar om tvångsvården. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, vara juridiskt ombud eller ta över ansvaret för patientens ekonomi.

Att vara stödperson är ett förtroendeuppdrag. Det grundar sig i viljan att finnas till hands som en medmänniska. Uppdraget kan pågå från några veckor till flera år, beroende på patientens behov. Viss ekonomisk ersättning utgår vid uppdrag.

Det är viktigt att du har engagemang och intresse för människor. Vi har en nedre åldersgräns på 23 år. Patientnämndernas kansli håller i den utbildning som krävs för uppdraget.

Blanketter: Aktivitetsrapport, körjournal
Digital aktivitetsrapport i Barium: Aktivitetsrapport 
Digital utbildningsrapport i Barium: Utbildningsrapport

Film - Vad gör en stödperson?

 

Intresseanmälan om att bli stödperson


Senast uppdaterad: 2017-03-22 14:16