Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stödperson - för dig som tvångsvårdas

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson utsedd. Hör med din kontaktperson på avdelningen.


I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård, SFS 1991:1128 (LPT)
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård, SFS 1991:1129 (LRV)
  • smittskyddslagen, SFS 20014:168 (SML)

En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad. Patienten har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och även fyra veckor efter att tvångsvården upphört om patient och stödperson så önskar.

Vill du som tvångsvårdad patient ha en stödperson?

Vad gör en stödperson för dig?

Stödjer dig i personliga frågor och är en medmänniska

  • Kan besöka dig på avdelningen eller annan plats du vistas på
  • Om du vill kan stödpersonen vara med vid förhandling i domstol när det gäller tvångsvården
  • Stödpersonen har tystnadsplikt

En stödperson ska däremot inte:

  • Ersätta vårdpersonal
  • Vara juridiska ombud
  • Ta över ansvar för din ekonomi

Vill du ha en stödperson vänder du dig till din läkare eller kontaktperson på avdelningen.

Folder: Du vet väl om att du har rätt till en stödperson under tiden du tvångsvårdas?

Blankett: Anmälan om stödperson


Senast uppdaterad: 2021-09-30 07:59