Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientnämnden berättar

2020

Rapporter till och med 2020

Prenumerera

Få nyheter från Patientnämnden.

Du måste ange e-postadressen

Här har vi samlat våra rapporter där vi synliggör och lyfter problematik i vården utifrån inkomna klagomål.

Ett klagomål kan bidra till att förändra och förbättra vården

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Det bidrar vi till genom att synliggöra och lyfta problematik som vi ser är återkommande i våra klagomål, ibland kan ett klagomål göra skillnad. Ett klagomål kan bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt.

Patientnämndens verksamhet regleras i lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vården i Västra Götaland styrs ytterst av förtroendevalda

Vården i Västra Götaland styrs ytterst av förtroendevalda politiker. De förtroendevalda i patientnämnderna har ett politiskt uppdrag att återkoppla synpunkter på vården till de nämnder och styrelser som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Det görs dels genom att patientnämnderna tar fram rapporter, dels genom olika forum för dialog.

Patientnämndernas förtroendevalda möter återkommande de nämnder och styrelser som har ansvar för hälso- och sjukvården. Patientnämnderna lyfter då synpunkter och iakttagelser baserat på de inkomna klagomålen. Det är därför alla klagomål är viktiga, klagomål skapar underlag för dialog och förbättringsarbete.

I Västra Götaland finns fem patientnämnder

Karta över Västra Götalandsregionens patientnämnder, de geografiska ansvarsområdena följer kommungränserna.
 

Patientnämnder finns i alla Sveriges regioner. I Västra Götaland finns fem patientnämnder. Varje nämnd består av tolv förtroendevalda. Nämnderna har en gemensam förvaltning som heter patientnämndernas kansli. I reglemente för patientnämnd antaget av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen finns patientnämndernas uppdrag beskrivet.

Patientnämnderna utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller som isoleras enligt smittskyddslagen.

Patientnämnderna sammanträder cirka fyra gånger per år, här kan du ta del av patientnämndernas möteshandlingar.


Senast uppdaterad: 2021-10-04 14:56