Klagomål gällande barn- och ungdomspsykiatrin - nationell rapport

Nu kommer IVOs nationella rapport över klagomål gällande barn- och ungdomspsykiatri.

Länk IVOs hemsida nationell rapport, "Vård vid psykisk ohälsa-vad klagar unga vuxna på?" 

Tidigare i år publicerade patientnämnderna i Västra Götalandsregionen rapporten Klagomål gällande barn- och ungdomspsykiatrin. Nu har IVO publicerat en rapport på samma tema men med nationellt fokus - en rapport som en analysgrupp på patientnämndernas kansli i VGR varit med och tagit fram.

Läs den tidigare publicerade rapporten Klagomål gällande barn- och ungdomspsykiatrin med fokus på Västra Götalandsregionen