Stödperson - för dig som tvångsvårdas

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson utsedd. Hör med din kontaktperson på avdelningen.

En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad. Patienten har rätt till stödperson under tiden som tvångsvården pågår och även fyra veckor efter att tvångsvården upphört om patient och stödperson så önskar.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Stödjer dig i personliga frågor och är en medmänniska
  • Kan besöka dig på avdelningen eller annan plats du vistas på
  • Om du vill kan stödpersonen vara med vid förhandling i domstol när det gäller tvångsvården
  • Stödpersonen har tystnadsplikt

En stödperson ska däremot inte:

  • Ersätta vårdpersonal
  • Vara juridiska ombud
  • Ta över ansvar för din ekonomi

Vill du ha en stödperson vänder du dig till din läkare eller kontaktperson på avdelningen.

Styrande lagar

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt:

  • lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
  • smittskyddslagen
En bild på foldern där människor hjälper varandra att klättra upp för ett berg i skugga

Folder om tvångsvård

Klicka på bilden för att ladda ner foldern: Du vet väl om att du har rätt till stödperson under tiden du tvångsvårdas.