Utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men trots detta finns det ojämlikheter och brister i vården. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av ett barnperspektiv. Inledningsvis fokuserar vi på gruppen barn och unga med långvarig sjukdom och många vårdkontakter.

Den här sidan riktar sig till alla barn och unga i Västra Götalandsregionen med anhöriga, som har intresse eller berörs av hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen. Här kan man få information och uppdateringar kring vad som händer i projektet, på vilka sätt man kan vara delaktig i arbetet och hur man kan komma i kontakt med oss.

På lång sikt ska vi

  • Uppnå en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för alla barn och unga
  • Veta vilka behov barn och unga med familjer har
  • Definiera problemområden och finna lösningar
  • Barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården

I arbetsgruppen ingår representanter för den samlade barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring sker med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter.

Aktuellt

I dagarna gick vi upp med vår årsrapport till beslutsfattarna i Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Se bilagor i denna nyhet. I korthet innefattar denna en bra helhetsbild över VGR gällande trender som påverkar barn och ungas hälsa, samhällsfaktorer samt genomlysning av befintliga hälso- och sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen.

Efter delrapporten i april har styrgruppen haft en genomgående diskussion kring det fortsatta arbetet och en dialog med uppdragsgivarna. Till årsrapporten, som kan ses som ett underlag till våra beslutsfattare, har vi två huvudsakliga mål.

Nu publiceras, efter fem månaders intensivt uppstartsarbete, den första delrapporten i regionala barnuppdraget.

Den planerade patient och närstående kvällen i Uddevalla 2 maj, är inställd på grund av för lågt deltagarantal. Vi återkommer med nya tider i och utanför Göteborg, troligen dock först efter sommaren. Samtidigt pågår arbete med att hitta konkreta vägar att engagera och involvera barn, unga och närstående i arbetet.

Peter Almgren

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
barnuppdraget@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-18 10:10