Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt januari 2020

Publicerad:

Införande av modeller utvecklade i Uddevalla, ny programledare och stor intervjustudie om barn med kronisk sjukdom och många vårdkontakter. Det här och mycket mer är vad som är aktuellt för Barnuppdraget inför 2020.

Under 2019 har vi arbetat enträget med lösningar i pilotform utifrån behovskartläggningen i årsrapporten och kommit till nya lärdomar och några modeller som nu breddinförs. Exempel på modeller som införs är stöd till neonatalföräldrar utvecklat i Uddevalla. Fokus för 2020 ligger på koordination och samordningslösningar, digitalisering och nära vård.

Vi har även fått två stora utredningsuppdrag under året, den ena är att lägga fram en ny fungerande vårdprocess för barn 0-17 år med utvecklingsavvikelser såsom ADHD, autism och språkstörning, den andra att se över i vilken form specialiserad öppenvård för barn och unga skall bedrivas i framtiden. I februari byter vi också programledare till Karin Andersson, tidigare chef på barnverksamheterna vid Angereds Närsjukhus/Sjukhusen i väster. Peter Almgren går samtidigt in i ett regeringsuppdrag som särskild utredare för en sammanhållen god o nära vård för barn och unga.

Slutligen är vår intervjustudie av barn och unga med kroniska sjukdomar nu klar. Barnen beskriver hur de ser på vården, på skolan och sina föräldrar i vardagen som ung med kronisk sjukdom. Vi tar med oss mycket lärdomar härifrån till det fortsatta arbetet. Den tänkta referensgrupp med dessa ungdomar och deras föräldrar gick dock aldrig att få igång och vi söker febrilt efter ny metodik att göra barn och unga med närstående delaktiga och med inflytande på utvecklingsarbetet. 

Publicerad: