INSTÄLLT! Brukarkväll i Uddevalla 2 maj

Den planerade patient och närstående kvällen i Uddevalla 2 maj, är inställd på grund av för lågt deltagarantal. Vi återkommer med nya tider i och utanför Göteborg, troligen dock först efter sommaren. Samtidigt pågår arbete med att hitta konkreta vägar att engagera och involvera barn, unga och närstående i arbetet.

Vi går nu ut med inbjudan till ett nytt runda bordssamtal kring det regionala barnuppdraget, denna gång i Uddevalla. Välkomna och sprid gärna inbjudan till de som berörs av uppdraget. I första hand närstående till barn och unga med kroniska eller långvariga sjukdomar och många kontakter med hälso- och sjukvården.

Den uppföljande kvällen i Göteborg finns inget beslut på ännu och kan bli av först efter sommaren. Anledningen till detta är att vi önskar formera en klar tanke och ett uppdrag för en referensgrupp med patienter och närstående först samt att vi nu i den första delrapporten fokuserar på nuläge och behov, inte på lösningar. Vi vill gärna ha kommande dialog kring nästa steg som innebär hur problemen inom hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen kan lösas och då är det mer realistiskt efter sommaren. Arbetet är stort om omfattande och berör många.

Den första delrapporten kommer att publiceras i slutet på april, efter avstämning med uppdragsgivare och regionledning.

Inbjudan

Senast uppdaterad: 2018-04-27 14:25