Sociala medier och intervju

Arbete pågår med att rigga sociala medier i projektet. I första hand en öppen Facebook-sida där information kan spridas och vi kan ta emot generella medskick.

På sikt vill vi som sagt skapa en mer aktiv och nära referensgrupp med barn, unga, föräldrar, morföräldrar eller andra närstående som kan och vill bidra i projektet. Vi tänker preliminärt att arbeta utifrån en modell från myndigheten för vårdanalys där man sitter i mandatsperioder på specifikt uppdrag. Vi får be att få återkomma med ramar och specifikationer till er.

Vi planerar nu också för ytterligare två kvällsmöten i april, ett i Göteborg (uppföljning från mötet 17 januari) samt ett nytt i Uddevalla. Återkommer med datum och program. Slutligen kan jag också berätta att vi nu intervjuat nio föräldrar/ungdomar ur våra målgrupper. Har ni fler kandidater som kan tänka sig att bli intervjuade, kontakta gärna barnuppdraget@vgregion.se

Föräldrainformation telefonintervjuer

Senast uppdaterad: 2019-02-14 13:12