Digital information om amning

Digital informationsträff om amningsmönstret under barnets första levnadsdygn, uppstarten av amning, hur olika utmaningar i amningen kan hanteras och betydelsen av eventuell medförälderns roll i samband med amning. Informationen riktar sig till alla gravida med eventuell partner/blivande medförälder.

Träffarna hålls av barnmorskor som är verksamma inom barnmorskemottagningarna. Under informationstillfället finns det möjlighet att ställa frågor. 

Tid: 1 timma
Plats: Digitalt via Teams
Deltagande bör ske: Efter 25 graviditetsveckor

Informationstillfället är kostnadsfritt.
 

Kontakta er barnmorskemottagning om ni har frågor om kursen, anmälan etc. 

Skaraborg

Chatta med Liv