Digital information om förlossning och föräldraskap

Digital informationsträff om förlossningsstart, förlossningens olika faser, smärtlindring under förlossning, första tiden efter förlossning och vistelse på BB, amning/mat, första tiden hemma efter förlossning och föräldraskap. Informationen riktar sig till alla gravida med partners och/eller närstående/stödpersoner som planerar att föda barn.

Träffarna hålls av barnmorskor som är verksamma inom barnmorskemottagningarna. Under informationstillfället finns det möjlighet att ställa frågor. 

Tid: 2 - 2.5 timma
Plats: Digitalt via Teams
Deltagande bör ske: Efter 25 graviditetsveckor

Informationstillfället är kostnadsfritt.
 

Kontakta er barnmorskemottagning om ni har frågor om kursen, anmälan etc. 

Chatta med Liv