Förlossningsförberedande profylaxkurs (FUR)

Föda utan rädsla (FUR-metoden) handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin hantera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns om betydelsen av stöd.

Inom metoden har fyra enkla och effektiva verktyg tagits fram:

  • Andning
  • Avspänning
  • Rösten
  • Tankens kraft

Dessa går att använda under värkarna och förlossningens alla olika faser, vi tränar dessa praktiska grundprinciper för att ge stöd under förlossningen. Kursen genomförs på angiven plats, tillsammans med den stödperson som du ska ha med dig på din förlossning och leds av utbildad barnmorska.

Kontakta er barnmorskemottagning om ni har frågor om kursen, anmälan etc. 

Chatta med Liv