Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om Coronavirus covid-19

  • Endast du som har en bokad tid får komma in på mottagningen, inga anhöriga, partners eller medföljande barn.
  • All drop-in är stängd, vi tar bara emot dig med en bokad tid.
  • Från och med 26:e mars ställs viss cellprovtagning in. Du som fått en kallelse för cellprov är välkommen.
  • Har du har tecken på coronavirus eller annan smittsam sjukdom som feber, hosta, utslag, kräkning eller diarré – då ska du INTE besöka mottagningen.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 11313, läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller Aktuellt läge om covid-19 i Västra Götaland Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset läs på 1177.se om hur du kontaktar vården

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska

New multi-language phone line about the coronavirus

Patientinformation om mässling

(For information in other languages, please select Language in top menu)

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Orsaken till att mässling inte är så vanlig i Sverige är att de allra flesta yngre och medelålders är vaccinerade och de allra flesta äldre har haft sjukdomen som barn.När man smittas av mässling tar det 7-18 dygn innan man blir sjuk (inkubationstid).

Typiska symtom i början är hög feber, sjukdomskänsla, ögonirritation och ljusskygghet, torrhosta, huvudvärk och utslag i munnen. Efter 3-4 dagar kommer utslag som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig till bål, armar och ben.  Det är vanligt med följdsjukdomar som öron-, bihåle- och lunginflammation. I sällsynta fall förekommer även allvarligare infektioner. Smittsamheten är som störst innan utslagen på kroppen kommit. När man haft utslagen några dagar är smittsamhet-en låg. Det finns ingen botande behandling, utan enbart symtomlindring (febernedsättande, hostdämpande, näsdroppar).

Vaccination och immunitet: man kan inte få mässling mer än en gång

Sedan 1981 erbjuds alla som bor i Sverige två vaccindoser mot mässling: en vid 18 månaders och en vid 6-12 års ålder. Har man fått dessa två doser blir man immun, precis som om man redan haft mässling, och man kan då inte smittas.  I dessa fall finns det ingen anledning att undersöka immuniteten med blodprov.

Personer som är födda innan 1960 har i regel haft sjukdomen och är då immuna. Personer som är födda mellan 1960 och 1981 har en varierande immunitet. En del av dem har fått en enda vac-cindos och har då ett ganska gott skydd, men det finns individer som saknar skydd mot mässling helt och hållet.

Jag är gravid, hur ska jag göra?

Man får inte vaccinera gravida mot mässlingen eftersom vaccinet innehåller levande, försvagat virus. Ta reda på om du är vaccinerad mot mässling eller haft mässling! Om du är osäker är den bästa åtgärden att undvika folksamlingar, som t ex väntrum på vårdcentraler, kollektivtrafik eller köpcentrum. I sällsynta fall kan det finnas anledning att undersöka immuniteten med ett blod-prov.

Din partner och andra närstående bör vaccinera sig mot mässlingen, via vårdcentral eller vacci-nationsmottagning, om de inte säkert är vaccinerade eller har haft sjukdomen. Ju fler som är vac-cinerade kring gravida, desto lägre risk för smittspridning.

Jag är gravid och misstänker att jag fått mässling eller att jag varit nära någon med mässling; hur ska jag göra?

Gå absolut inte till Barnmorskemottagningen, BVC eller vårdcentralen! Om du går dit när du är infekterad kan du smitta många andra. Ring istället 1177 eller din vård-central snarast för att få veta vart du skall vända dig.

Du som tror/vet att du varit i kontakt med en mässlingssjuk person bör ringa 1177 eller din vårdcentral så fort som möjligt. Det finns möjlighet att ge färdiga antikroppar (immunoglobulin) för att förhindra insjuknande om det sker inom några dagar efter kontakten med den smittade. Icke gravida närstående bör vaccineras.

2018-01-10

Anna Glantz, mödrahälsovårdsöverläkare 

Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare


Senast uppdaterad: 2019-10-16 10:43