Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Aktivitetskatalogen - information för aktivitetsarrangörer

Genom att vara med i Aktivitetskatalogen får ni kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma igång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

Verksamheterna som finns i katalogerna:
... ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
... ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.
... ska arbeta för att motverka missbruk.
... får inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
... ska bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vårdpersonal använder Aktivitetskatalogen när de ordinerar fysisk aktivitet. Information om katalogen delas till vårdcentraler, BVC, skolor, barn- och ungdomsmottagningar, MVC, bibliotek, fritidsgårdar med flera.

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar!

E-post: far-teamet@vgregion.se

Telefon:

031-346 06 40

Senast uppdaterad: 2020-06-03 09:04