Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som aktivitetsarrangör

Genom att vara med i Aktivitetskatalogen får ni kostnadsfri marknadsföring och når nya målgrupper – samtidigt som ni bidrar till ett friskare samhälle!

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma igång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling.

Verksamheterna som finns i katalogerna:
... ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
... ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.
... ska arbeta för att motverka missbruk.
... får inte diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
... ska bedriva sina aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Vårdpersonal använder Aktivitetskatalogen när de ordinerar fysisk aktivitet. Information om katalogen delas till vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, skolor, barn- och ungdomsmottagningar med flera.

Barn, unga och vuxna som behöver mer rörelse kan idag få recept på fysisk aktivitet (FaR). Man får stöd att påbörja träning i någon förening, i friskvården eller på egen hand. Den här digitala informationskvällen riktar sig till dig som leder/organiserar aktivitet inom friskvård och föreningsliv, och som vill välkomna och stötta träningsovana personer.

Vi håller en informationskväll per termin. Vårens tillfälle blir 
onsdagen 29 mars kl. 17.30-19.00 - anmälan 

Det finns en grupp verksamheter med lite extra samarbete med FaR i Göteborg. De är med i det så kallade kontaktföreningsnätverket med FaR.

Kontaktföreningar är verksamheter som:

  • har bestämt sig för att välkomna och stötta rörelseovana deltagare som har svårt att hitta och känna sig välkomna i en föreningsidrott.
  • bedömer att verksamheten är en bra och trygg start för rörelseovana i olika åldrar att börja och fortsätta med fysisk aktivitet, det kan gälla hela verksamheten eller vissa åldersgrupper. Inriktningen är främst barn och unga, men några har också träning för vuxna.
  • har en låg grundavgift eller till exempel rabatterad startavgift med FaR för att fler ska kunna delta.
  • har en kontaktperson med FaR, deltar på FaR-nätverk och utbildning, och försöker alltid bereda plats för den med FaR-recept att kunna bli medlem.
  • gärna informerar deltagaren/vårdnadshavaren om verksamheten före första träningen, och kan välkomna och stötta på plats så att det blir en trygg start.

Om du är verksam i en idrottsförening som du tror vill bli kontaktförening med FaR – maila oss på Centrum för fysisk aktivitet på:
rh.cffagoteborg@vgregion.se

Vad är Aktivitetskatalogen?

Aktivitetskatalogen är tänkt som en inspirationskälla för nybörjare eller träningsovana, en startpunkt för att komma igång med ett mer aktivt liv. I katalogen finns därför främst aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling. Det är gratis att vara med i katalogen. Vårdpersonal på till exempel vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, skolor, barn- och ungdomsmottagningar använder Aktivitetskatalogen när de ordinerar fysisk aktivitet. Katalogen finns fysiskt som blädderexemplar och digitalt på www.vgregion.se/cffa.

Vilka aktiviteter passar i katalogen?

I aktivitetskatalogen finns olika former av fysisk aktivitet/friluftsverksamhet. Många av aktiviteterna kan genomföras på egen hand, andra erbjuds av motionsanläggningar och föreningar i Göteborg. Aktiviteterna ska vara lämpliga för den som är ovan vid fysisk aktivitet och träning. Ledorden är rörelse och glädje, snarare än tävling och prestation! Det ska helst vara möjligt att börja när som helst under terminen.

Vilka står bakom Aktivitetskatalogen?

Det är Centrum för fysisk aktivitet, på uppdrag av Västra Götalandsregionen som sammanställer Aktivitetskatalogen. 

Varför är det bra att synas i Aktivitetskatalogen?

Se det som en möjlighet att ge din verksamhet stor spridning och presenteras för människor som precis blivit motiverade till att börja röra på sig mer. Katalogen samlar ett stort antal aktiviteter, ett tips för att locka till sig deltagare/kunder är att ge en särskild FaR-rabatt. Många arrangörer ser det som en möjlighet att rekrytera en målgrupp man annars har väldigt svårt att nå.

Hur behandlas mina personuppgifter?

För att vi ska kunna kontakta dig som aktivitetsarrangör med information samt möjliggöra för personer som fått FaR att kontakta er förening, kan vi behöva spara dina personuppgifter. För att möjliggöra det ombeds du samtycka till det i anmälningsformuläret ovan. Du kan när som helst ta kontakt med oss för att få dina personuppgifter raderade. Här finns mer information om behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Krävs det något särskilt av mig som arrangör när jag tar emot någon med FaR?

Aktiviteterna ska vara lämpliga för den som är ovan vid fysisk aktivitet och träning. Ledorden är rörelse och glädje, snarare än tävling och prestation! Det ska helst vara möjligt att börja när som helst under terminen. Personerna som fått FaR kan vara ovana vid att vistas i träningsmiljöer – ge dem ert bästa bemötande och berätta hur det fungerar hos er rent praktiskt. Ett tips för att locka till sig fler deltagare/kunder är att ge ett särskilt FaR-erbjudande eller rabatt. Allt deltagande i aktiviteterna sker på egen risk. Motionärerna tränar under eget ansvar liksom alla andra.

Hur anmäler jag en aktivitet till Aktivitetskatalogen?

Via formuläret Anmälan till Aktivitetskatalogen Göteborg.

Kostar det att vara med i katalogen?

Nej, det är kostnadsfritt att synas i katalogen.

Får jag någon ersättning om jag tar emot personer som har Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Nej, ni får ingen ersättning för att ni tar emot personer som fått FaR. Personerna visar sällan upp sitt recept såvida ni inte erbjuder rabatt och de bekostar också sin träning själva.

Var kan jag lära mig mer om FaR?

1177 vårdguiden finns mer information om FaR. Många av aktörerna i aktivitetskatalogen har efterfrågat utbildning om FYSS/FaR och vad ni som aktivitetsarrangör behöver tänka på gällande målgruppen som får recept på fysisk aktivitet. Aktivitetsarrangörerna erbjuds kontinuerligt kortare, kostnadsfria informationstillfällen om just detta.

Hur ser FaR-receptet ut?

Många av er arrangörer erbjuder rabatt för dem som visar upp sitt FaR. För att era ledare och receptionspersonal som träffar nya medlemmar ska ge ett kunnigt bemötande bör de veta hur recepten på fysisk aktivitet kan se ut. På grund av att det finns en mängd olika journalsystem, finns det också många olika utseenden på recepten. Det ni behöver leta efter är en rekommendation om hur personen i fråga ska röra på sig, samt en underskrift av en legitimerad vårdpersonal.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-05-29 10:32