FaR-mottagning

Har du fått Fysisk aktivitet på Recept (FaR) men har svårt att komma i gång, eller vet inte hur du ska göra?

Det finns fysioterapeuter beredda att stötta dig som fått FaR. Du får personlig vägledning med råd, motivation och instruktioner för att hitta just din hållbara aktivitetsnivå.

Besöken sker digitalt med videobesök eller fysiskt på FaR-mottagningen på Lundbybadet i Göteborg. På den här sidan kan du läsa mer om stödet vi erbjuder och hur du bokar tid.

Vilket stöd kan du få på en FaR-mottagning?

Stöd av fysioterapeut

Under tre till sex månader får du stöd av fysioterapeut längs vägen mot att uppnå dina mål, med samtal, vägledning och träningsintroduktion. Det övergripande målet är att du ska uppnå hållbara och hälsofrämjande fysiska aktivitetsvanor.

Vi inleder med ett samtal om dina förutsättningar och gör en aktivitetsplan utifrån ditt FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Vi talar om vardagsaktivitet, träning och stillasittande. Därefter startar du den aktivitet som du valt, själv eller med instruktion av fysioterapeuten om du vill. Du kan vara aktiv hemma, på träningsanläggning, utomhus eller i en förening. Du har stöd av fysioterapeuten på telefon, digitalt eller på FaR-mottagningen. Stödet avslutas med ett samtal där vi planerar din fortsatta fysiska aktivitet. Se bild över hur det går till på FaR-mottagning: 
Process på FaR-mottagning (pdf)

Vi tar emot barn, unga och vuxna. Du som vårdnadshavare kan också få råd och stöd för att skapa en aktivare vardag för ditt barn. Läs mer på:

FaR-mottagning för barn upp till tolv år
FaR-mottagning för tonåringar


FaR-mottagning för barn upp till tolv år

Här finns information till dig som är vårdnadshavare till ett barn upp till tolv år som har fått ett FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Du kan läsa mer om dels hur FaR-stödet kan fungera för ditt barn och dels hur du som vårdnadshavare kan få stöd för att stötta barnet gällande fysisk aktivitet.

FaR-mottagning för tonåringar

Här hittar du som är 13-19 år information om FaR-mottagningar. Du kan läsa om vad ett FaR är och hur besök på FaR-mottagning går till.

Nyheter

Alla utom en av de fysiska FaR-mottagningarna stänger vid årsskiftet 2023/24.

FaR-mottagningen på Lundbybadet håller öppet för fysiska besök fram till sommaren 2024. Men du som fått FaR och behöver extra stöd av fysioterapeut kan boka videobesök till FaR-mottagning. Boka videobesök.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar.