Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Elevhälsa

Fysisk aktivitet har stor effekt på måendet. Elevhälsan kan jobba på många sätt med enskilda elever som är otillräckligt fysiskt aktiva.

Alla elever nås inte av skolans generella insatser med daglig rörelse utan insatsen måste skräddarsys - elever som rör sig minst har mest att vinna på att börja röra på sig!

Genom samtal kring fysisk aktivitet, motivations- och familjestödsinsatser samt ordination av fysisk aktivitet på recept kan enskilda elever få stöd till hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor. Skolan kan skapa en stödjande miljö utifrån elevens nätverk och engagera fler för att peppa eleven.

Elevhälsoteamet kan även ha en central roll i arbetet med den generella, främjande fysiska aktiviteten med planering och information till elever, vårdnadshavare och medarbetare. På några skolor finns exempel på hur teamet även är med i genomförandet; rektorn håller utomhusmorgongympa, kuratorn har promenadgrupper på rasten, skolsköterskan joggar som eftermiddagsaktivitet.

Aktiva möten!

Hur ser mötet mellan eleven och elevhälsoteamet ut? Kanske kan specialpedagogen ha utomhuspedagogik? Kuratorn gående prat? Och skolsköterskan kanske kan kasta boll under sina samtal? Ibland upplever eleven att det blir mer naturligt att prata under rörelse än att sitta i ett rum.

Aktivitetsmätning

Att mäta aktivitet motiverar många till mer rörelse – allt från enkla stegräknare till aktivitetsmätare i smarttelefoner sammankopplade med fitnessarmband. Att skriva ner hur man rör sig i en aktivitetsdagbok är också ett sätt.

Fysisk aktivitet som åtgärdande insats

FaR, fysisk aktivitet på recept är en metod för legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården. Metoden innefattar ett personcentrerat samtal, en skriftlig ordination samt en ordnad uppföljning. I Göteborg finns stöd för vårdgivare som vill arbeta med fysisk aktivitet och FaR. Kika på www.vgregion.se/fargoteborg > Vårdgivarwebben: Fysisk aktivitet. Här hittar du kostnadsfria utbildningar och utskrivbart material. Vill ert elevhälsoteam jobba mer med fysisk aktivitet och FaR som åtgärdande insats på individnivå - anmäl ert intresse här för att få kontakt och/eller boka ett möte.

Elever som fått FaR förskrivet och som behöver extra stöd för att komma igång kan hänvisas vidare till fysioterapeut på FaR-mottagning.

Svenska rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Kapitel om Fysisk aktivitet hos barn och unga från FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Elevhälsoportalen sida om Fysisk aktivitet finns förslag på främjande insatser som skolan kan göra.

Region Stockholm - rekommendationer för fysisk aktivitet på recept, FaR för barn och ungdom (liknande rekommendationer planeras tas fram för Västra Götalandsregionen)

GoFaR, Gemensamt ordnad FaR i Helsingborg - samverkan mellan skola, stad, region, fritid och idrott.


Senast uppdaterad: 2020-03-16 14:22