Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Före och efter skoltid

Fritidshem

Pedagoger i fritidsverksamheten är viktiga och har stora möjligheter att påverka att barn och unga uppnår rekommendationerna för daglig rörelse. Forskning visar att organiserad aktivitet och närvaro av personal ökar aktivitetsnivån.

Förslag på vad fritidshemsmedarbetare kan göra för att öka mängden daglig rörelse:
Morgonfritids: arrangera jogg, promenad, gympa
Under skoldagen: driva arbetet med organiserade aktiviteter under rasterna, komplettera undervisningen med mer rörelse under lektionerna.
Eftermiddagsfritids: fritidsgympa, utomhusvistelse, utforska närområde, äventyrslöpning

På Facebook finns många inspirerande sidor om aktiviteter för raster och fritidsverksamhet: 
Fritidshem - tips på aktiviteter inne och ute.
Skolgårdsläraren Gustav Sundh
Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut

I Anna och Philips lärarpodcast avsnitt 80 kan du lyssna på intervjun med Årets pedagog 2016 Gustav Sundh som är fritidspedagog. Här får du höra om hans stora engagemang och driv för fritidsverksamheten och hur man lyckas förvandla rasten till en stund full av spännande aktiviteter och lek. 

I anslutning till skoldagen

Skolan är en viktig plats där barn vistas en stor del av sin vakna tid. Fler och fler skolor ser fördelarna med att erbjuda fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen både för elevernas hälsa med även för skolresultaten.

Pepskola är ett stöd och inspiration för att göra det enklare att jobba med fysisk aktivitet och goda matvanor i skolan. På www.pepskola.se finns planeringsverktyg, små filmer, tips och goda exempel! Sidan hjälper skolor att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Ett av fokusområdena handlar om fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen.

I vissa stadsdelar erbjuds eftermiddagsverksamhet i samverkan med föreningslivet. Ta kontakt med stadsdelens samordnare för föreningsfrågor! 

Skolan kan också ta direktkontakt med föreningar i närområdet och tillsammans utveckla aktiviteter. Föreningar kan ofta få extra bidrag för samverkan både från stadsdelen och RF-SISU Västra Götaland.

Skol IF är elevernas egen förening och innebär att man deltar i idrott under organiserade former i anslutning till skoldagen. En skolidrottsförening är enkel att bilda om det är flera elever som vill idrotta tillsammans.

Reacta är en ideell riksorganisation som ger barn och unga ökad kunskap och möjlighet att ta kontroll över sin egna fysiska och psykiska hälsa. Arbetet sker genom lokalföreningar och hälsoråd som ungdomarna själva driver, med fokus på olika typer av hälsofrämjande aktiviteter. Vill ni komma igång med positiva aktiviteter för att öka hälsan på er skola och det är minst 3 elever som är intresserade kan ni starta ett hälsoråd.

På flera skolor arbetas det med skola som arena, skolan mitt i byn, skolan i centrum. Skolan öppnas upp för att bli mötesplatser, för både barn och vuxna, efter skoltid. Det kan handla om kultur, sport, föräldraträffar eller studiestöd och ska bidra till en meningsfull fritid.
Vårt Göteborg: Göteborgs Stad öppnar skolorna på kvällstid

Stöd till föräldrar

Majoriteten av barn och unga rör sig för lite, framförallt på fritiden - låg nivå av fysisk aktivitet, mycket stillasittande, många timmar framför skärmar. Skolan kan på olika sätt stimulera  familjer till rörligare liv, bland annat genom att

  • lyfta aktiva transporter på föräldramöten
  • informera om stadsdelens eftermiddagsaktiviteter och kulturskola
  • tipsa om föreningslivet i närområdet
  • på individnivå via elevhälsan erbjuda fysisk aktivitet på recept där det redan finns eller föreligger risk för ohälsa.

Aktivitetskatalogen är till för alla i hela Göteborg – här hittar du allt från badminton till olika sorters dans och kampsporter, tips på roliga utomhusaktiviteter och mycket mer! De föreningar och verksamheter som har anmält sina aktiviteter till katalogen har själva bedömt att deras aktiviteter är på nybörjarnivå och att det går att börja när som helst under terminen, om det inte står något annat i beskrivningen.

Låt gå! är en film att fundera över om du skjutsar ditt barn till skolan. Att på egen hand gå eller cykla till skolan övar många färdigheter hos barn och unga så som trafiksäkerhet, självständighet och att passa tider. Dessutom bidrar det till ökad fysisk aktivitet!

Fritidsbanken kan låna ut sportutrustning gratis i 14 dagar för att hela familjen ska kunna ha en aktiv fritid.

Majblomman delar ut bidrag till barn och unga till och med 18-årsdagen. Bidragen ges exempelvis till fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller vinterkläder. Bidrag söks från den lokala Majblommeföreningen på din ort.


Senast uppdaterad: 2023-05-29 10:37