Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inne- & utemiljö

Inomhusmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för hälsan och trivseln. Bord och stolar ska vara anpassade till elevernas olika längd för att undvika problem med nacke och axlar, men också ljud och ljus är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Under längre lektionspass kan det också vara viktigt att eleverna kan variera sittställning, kunna stå eller vid behov röra sig lite lätt för att behålla koncentrationen. 

Begreppet "aktiva klassrum" innefattar både inredning, undervisningsform och rörelsepauser. Sök på "aktiva klassrum" på internet och samla inspiration hos olika inredningsföretag. 

På Facebook finns en grupp som heter "Aktiva klassrum" där gruppmedlemmarna delar med sig och tipsar om hur man kan utveckla sitt klassrum med enkla knep, möbler, redskap med mera. Du behöver skicka en förfrågan för att släppas in i gruppen och få tillgång till flödet.

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Lärande och fysisk miljö - en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola kan laddas ner från hemsidan.

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan är en publikation från Folkhälsomyndigheten. Där står bland annat att "inomhusmiljön ska främja elevernas hälsa och förebygga ohälsa". 

Arbetsmiljön i skolan är Arbetsmiljöverkets broschyr med riktlinjer för arbetsmiljön i skolan som syftar till att "skolan ska vara en trygg och trevlig plats för eleverna".

Framtidens lärmiljöer - en trendspaning från Kinnarps är en rapport framtagen av Kairos Future och granskad av experter inom olika områden. Fysisk aktivitet löper som en röd tråd genom trenderna gällande framtidens lärmiljöer.

Utomhusmiljö

Det fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och miljön kan på flera sätt kan främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdar där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet bidrar till ökat välmående hos barn och unga.

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö, en långversion framtagen av Boverket.

Grundskolor och friytor, Nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017, en rapport sammanställd av Statistiska Centralbyrån visar hur barn i grundskolor får allt mindre skolgårdar att leka på och det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

Folkhälsomyndigheten rapporterar om att vi idag har en livsmiljö som främjar övervikt och fetma och att det krävs stödjande miljöer för fysisk aktivitet för att öka den fysiska aktiviteten. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag från regeringen bedrivit ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet.

International School Grounds Alliance  är ett nätverk som driver att utformningen av skolgårdar ska främja lek och utveckling.


Senast uppdaterad: 2017-09-05 12:13