Inne- & utemiljö

Inomhusmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för hälsan och trivseln. Bord och stolar ska vara anpassade till elevernas olika längd för att undvika problem med nacke och axlar, men också ljud och ljus är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Under längre lektionspass kan det också vara viktigt att eleverna kan variera sittställning, kunna stå eller vid behov röra sig lite lätt för att behålla koncentrationen. 

Verktygslåda

Begreppet "aktiva klassrum" innefattar både inredning, undervisningsform och rörelsepauser. Sök på "aktiva klassrum" på internet och samla inspiration hos olika inredningsföretag. 

På Facebook finns en grupp som heter "Aktiva klassrum" där gruppmedlemmarna delar med sig och tipsar om hur man kan utveckla sitt klassrum med enkla knep, möbler, redskap med mera. Du behöver skicka en förfrågan för att släppas in i gruppen och få tillgång till flödet.


Läs mer

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar.

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan är en publikation från Folkhälsomyndigheten. Där står bland annat att "inomhusmiljön ska främja elevernas hälsa och förebygga ohälsa". 

Arbetsmiljön i skolan är Arbetsmiljöverkets broschyr med riktlinjer för arbetsmiljön i skolan som syftar till att "skolan ska vara en trygg och trevlig plats för eleverna".

Arkitekten: Här är skolan som ritades för rörelse. Frederiksbjergs skola i Århus är ett fantastiskt exempel på en skola byggd för att uppmuntra till mer daglig rörelse.

Pedagog Mölndal: Flexibel lärmiljö i klassrummet med höj-, sänk-, flyttbara och whiteboard-bord, samt sittpuffar och pilatesbollar tillåter mer rörelse.


Utomhusmiljö

Det fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och miljön kan på flera sätt kan främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdar där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet bidrar till ökat välmående hos barn och unga.

Verktygslåda

Vägledning och stöd från Boverket. Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. Väl planerade, byggda och förvaltade kan dessa miljöer göra stor skillnad för barns och ungas lärande, hälsa och välbefinnande.  Boverket har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö. Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället 


Läs mer

Vägledning och stöd från Boverket. Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. Väl planerade, byggda och förvaltade kan dessa miljöer göra stor skillnad för barns och ungas lärande, hälsa och välbefinnande.  Boverket har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö. Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället 

International School Grounds Alliance  är ett nätverk som driver att utformningen av skolgårdar ska främja lek och utveckling.