Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bli en Skola i rörelse

Ligger din skola eller förskola i Göteborg? Då kan vi stötta er med att inkludera daglig rörelse i ert systematiska kvalitetsarbete. Genom generella insatser med hälsofrämjande fysisk aktivitet och individanpassad fysisk aktivitet kan alla elever öka sin dagliga aktivitet. Olika personalkategorier kan vara delaktiga i att öka den dagliga rörelsen på olika sätt, för alla och för enskilda elever.

Vårt erbjudande

Skola i rörelse är en metod för handledning och praktiskt stöd för att
inkludera daglig rörelse i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Stödet:

  • kan utgå från skolans målsättning om att öka fysisk aktivitet i sig, eller användas för att nå andra mål inom skolans verksamhet.
  • kan strukturera arbetet med fysisk aktivitet på främjande nivå för alla elever samt på förebyggande och åtgärdande nivå med mer individanpassade insatser.
  • är flexibelt och baseras på skolans förutsättningar och ambitioner.
    består av handledning och direkta insatser med föreläsningar och workshops.
  • är kostnadsfritt och erbjuds av fysioterapeuter på Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen.

Presentation Skola i rörelse (pdf)

Så här går det till 

På era platser...

Skolan funderar kring sitt arbete med daglig rörelse och stödbehov. Ta gärna kontakt med oss eller anmäl er direkt till våra informationsträffar, www.vgregion.se/skola-i-rorelse-traffar. Vi kommer överens om att samarbeta!

klara...

Skolan gör en nulägesbeskrivning, sätter mål och planerar för vilka insatser som behövs. Vi ger stöd och handledning i processen.

färdiga...

Medarbetare och elever inkluderas och inspireras! Vi kan hålla föreläsningar och workshops för medarbetarna.

gå!

Skolan jobbar strukturerat med daglig rörelse. Vi hjälper till med uppföljning, utvärdering och fortsatt inspiration genom nätverk.

Kontakt

För frågor om vår verksamhet kontakta vår mejl:
rh.cffagoteborg@vgregion.se 

Initiativet Skola i rörelse drivs av Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, som är en offentlig verksamhet inom Västra Götalandsregionen. För att läsa mer om oss - besök gärna www.vgregion.se/cffa.

Anna Orwallius

Fysioterapeut Centrum för fysisk aktivitet Göteborg/Skola i rörelse
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-10-07 10:56