Ta stöd!

Skola i Rörelse kan stödja skolförvaltningar- och organisationer i att arbetet med fysisk aktivitet som förebyggande och åtgärdande insats.

Stödet är kostnadsfritt och innefattar:

  • Skräddarsydda utbildningar om till exempel fysisk aktivitet, hälsa, inlärning och förhållningssätt.
  • Handledning

Hör gärna av er!

Skola i Rörelse är en del av Kraftsamling fullföljda studier, en satsning i Västra Götaland som vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Tillsammans sätter vi fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för att fullfölja sina studier.

Initiativet Skola i Rörelse drivs av Centrum för fysisk aktivitet, som är en expertenhet inom Västra Götalandsregionen. Vi som arbetar med Skola i rörelse är legitimerade fysioterapeuter.

Vi är en av de aktörer som verkar för ett samhälle med en god och jämlik hälsa och som främjar fysisk aktivitet. Tillsammans kan vi nå målet!

e-post: rh.cffagoteborg@vgregion.se
web: www.vgregion.se/cffa